Logo Byczyny

Ogloszenie wyników drugiej edycji konkursu grantowego dla spółdzielni socjalnych

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju

Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie

w partnerstwie z Gminą Byczyna 

Biuro Projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414 46 27,

e-mail:

 

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego 

    Informujemy, iż dobiegła końca ocena merytoryczna wniosków złożonych przez spółdzielnie socjalne w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie". W załączniku przedstawiamy listę rankingową wniosków.

      Wszystkim spółdzielniom dziękujemy za zainteresowanie udziałem w konkursie.

 

                                                  Z poważaniem

                                                 Kierownik projektu

                                               Ewelina Suda

PDFLista rankingowa wniosków.pdf (787,81KB)

 


Projekt „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Byczynie”

jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich