Logo Byczyny

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy - Polska

 

Jedną z głównych zasad Unii Europejskiej jest sposób postrzegania granic między państwami członkowskimi UE, zgodnie z którym granice nie powinny stanowić bariery dla zrównoważonego rozwoju i integracji terytorium europejskiego. Dlatego właśnie podejmuje się wysiłki zmierzające do wspierania współpracy przygranicznej między obszarami, na których rozwój niekorzystnie wpłynęła izolacja zamieszkujących je wspólnot od ich naturalnych sąsiadów z drugiej strony granicy, przy jednoczesnym peryferyjnym ich statusie w kategoriach geograficznych i politycznych w obrębie kraju. Narzędziem przezwyciężania tych niekorzystnych zaszłości jest program INTERREG i jego trzy komponenty: Komponent A dotyczący współpracy przygranicznej, Komponent B dotyczący współpracy w wymiarze transnarodowym i Komponent C dotyczący współpracy międzyregionalnej.

 

Nadrzędnym celem Programu INTERREG III A CZECHY- POLSKA jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i  kulturowej na pograniczu polsko-czeskim.

 

W ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska  następujące regiony kwalifikują się do wsparcia:

Po stronie czeskiej
5 regionów administracyjnych NUTS III: Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Kraj Morawsko - Śląski

Po stronie polskiej
4 podregiony administracyjne NUTS III: bielsko – bialski, jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko – jastrzębski.

 

źródło: www.interreg3a.cz

 

Więcej informacji o programie serwisy internetowe:

www.interreg3a.cz,

www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIA/Program+Polska+++Czechy/