Logo Byczyny

O PROJEKCIE Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa - budowa średniowiecznego grodu drewnianego

logo2.jpeg 

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU:

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Program: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska;

Priorytet: 1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza;

Działanie: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej

Nr projektu: CZ.04.4.85/1.3.PL. 1/0132

 Zestawienie kosztów projektu:

PIERWOTNE KOSZTY PROJEKTU (wg. wniosku aplikacyjnego):
3 694 822,08 PLN;

KOSZTY REALIZACJI (po przeprowadzonych przetargach):
4 248 881,15  PLN;

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:
3 694 822,08 PLN;

DOFINANSOWANIE Z EFRR:
2 771 116,56 PLN;

CAŁKOWITE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU (30.12.2008):

4 322 182,76 PLN;

O PROJEKCIE:

Idea budowy drewnianego grodu stylizowanego na średniowieczną budowlę narodziła się podczas pierwszego Jarmarku Średniowiecznego w Byczynie w 2003 roku. Wtedy to organizatorzy tego wydarzenia – władze Byczyny i Opolskie Bractwo Rycerskie – podjęli rozmowy na temat utworzenia w Gminie Byczyna produktu turystycznego związanego z ruchem rycerskim. Pomysłem na przyciągnięcie turysty stała się budowa średniowiecznego grodu drewnianego. Do współpracy w ramach tych działań zaproszono miasto Zlate Hory, oraz przedstawicieli ruchu rycerskiego z Czech Sermirsky Spolek Jesenik – stałego bywalca byczyńskich  jarmarków i festynów rycerskich.

Na przełomie 2004 i 2005 roku przygotowano koncepcje i projekt budowlany byczyńskiego GRODU. Wykonało je Biuro Projektowe „OPOLPROJEKT” z Opola. Głównym architektem obiektu był Pan mgr inż. arch. Jarosław Gawryś.

W maju 2005 roku Gmina Byczyna przygotowała i złożyła wniosek
o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska, projektu pod nazwą „Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa – budowa średniowiecznego grodu drewnianego”. Projekt przewidywał utworzenie stylizowanego na średniowieczny ostrówek drewnianego grodu rycerskiego, który byłby siedzibą bractw rycerskich z Polski i Czech a przede wszystkim atrakcją, dzięki której wzrósłby zdecydowanie potencjał turystyczny Gminy. Projekt był swego rodzaju „klamrą” spinającą dotychczasowe działania w zakresie promowania lokalnego produktu turystycznego związanego z „powrotem do średniowiecznych realiów”.

Świetna lokalizacja Centrum (wyspa otoczona naturalną fosą przy zalewie Biskupice-Brzózki o 42 ha lustra wody) oraz konsekwencja władz gminy w realizowaniu „pomysłu” na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu były na tyle przekonujące, iż projekt przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. ok. 2 771 tys. PLN.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował między innymi wybudowanie 649,5 m2 obiektów kubaturowych takich jak m.in.:

Ø      karczma i gospoda,

Ø      stajnia, zbrojownia i kuźnia,

Ø      pokoje gościnne i zaplecze socjalne,

Powierzchnia całości budowli wyniosła 1970 m2. Charakterystycznymi elementami palisady są dwie wieże bramne. Trybuna i galeria (trybuna stojąca) mogą zgodnie z projektem pomieścić jednorazowo ok. 650 widzów. Po wstępnej analizie i konsultacjach z biurami podróży przewiduje się docelowo zwiększenie ruchu turystycznego do wysokości ok. 100 - 160 tys. turystów w skali roku.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Gminę Byczyna jako projekt komplementarny do projektu czeskiego „Zlate Mlyny” realizowanego ze środków przedakcesyjnych Phare CBC. Gmina Byczyna jako beneficjent końcowy, w ramach projektu podpisała deklarację współpracy z miastem Zlate Hory, Grupą Szermierczą Jesenik z Czech oraz Opolskim Bractwem Rycerskim.

Funkcjonowanie Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia opiera się głównie na stałej współpracy społeczności lokalnych z Polski i Czech. Organizowane są w nim nie tylko dotychczasowe wydarzenia kulturalne odbywające się w Byczynie (festyny i jarmarki średniowieczne), ale także inne przedsięwzięcia z tego zakresu. Organizowane są "wymiany młodzieży" polskiej i czeskiej w zakresie szkół z terenów zainteresowanych projektem, tak zwane „zielone szkoły” oraz różnego rodzaju warsztaty rzemiosła dawnego, jak również spotkania integracyjne, mające na celu likwidację barier mentalnych ludności Polski i Czech. Wszystkie te przedsięwzięcia na rzecz współpracy Polski i Czech oraz związanych z tym wspólnych korzyści, dla obu stron oddziałują na otoczenie terenu inwestycji.

Realizacja projektu wpłynęła na wzrost zainteresowania gminą, poprawiła jej konkurencyjność, a także umożliwiła stworzenie bardzo atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej. Projekt jest swego rodzaju rozwinięciem dotychczasowych działań, takich jak organizacja festynów, turniejów, jarmarków średniowiecznych, a także próbą wyeksponowania walorów historycznych gminy (licznych zabytków, stanowisk archeologicznych).

Gród jest także miejscem ekspozycji różnego rodzaju wystaw, galerii organizowanych przez instytucje kulturalne np. muzea, a nawet miejscem wystawiania plenerowych sztuk teatralnych. Obiekt jest oryginalną budowlą o dużym znaczeniu kulturotwórczym dla całego regionu, atrakcją o znaczeniu transgranicznym z uwagi na uczestnictwo w projekcie przedstawicieli samorządu i bractw rycerskich z Czech.

W dniach 3 - 4 września 2006 roku podczas Międzynarodowego Festynu Rycerskiego, odbyła się uroczystość „wbicia pala” – symbolicznego rozpoczęcia inwestycji.

Budowa GRODU, poprzedzona postępowaniami przetargowymi, w których wybrano wykonawcę budowli (zostało nim przedsiębiorstwo budowlane REKONSBUD z Opola) oraz inżyniera kontaktu sprawującego nadzór na przebiegiem inwestycji (firma „KAWO PROJEKT” z Wielunia), rozpoczęła się w lipcu 2006 roku.

Rzeczowa realizacja inwestycji (budowa GRODU) zakończyła się w lipcu 2007 roku. Po zakończeniu budowy i odbiorze, zarząd i opiekę nad obiektem sprawuje byczyński Ośrodek Kultury. Instytucja ta, w porozumieniu z partnerami projektu to jest bractwami rycerskimi,  organizuje i prowadzi wszystkie działania z zakresu: tworzenia i realizowania oferty kulturalnej, współpracy z podmiotami z branży turystycznej, jak również dozoru i opieki nad obiektem.

 

WIZUALIZACJE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ GRODU

WIZUALIZACJA GROD 3.jpeg WIZUALIZACJA GROD 1.jpeg WIZUALIZACJA GROD 2.jpeg