Logo Byczyny

INTERREG III A Czechy - Polska

 
 
INTERREG.jpeg                   UE.jpeg
Jedną z głównych zasad Unii Europejskiej jest sposób postrzegania granic między państwami członkowskimi UE, zgodnie z którym granice nie powinny stanowić bariery dla zrównoważonego rozwoju i integracji terytorium europejskiego. Dlatego właśnie podejmuje się wysiłki zmierzające do wspierania współpracy przygranicznej między obszarami, na których rozwój niekorzystnie wpłynęła izolacja zamieszkujących je wspólnot od ich naturalnych sąsiadów z drugiej strony granicy, przy jednoczesnym peryferyjnym ich statusie w kategoriach geograficznych i politycznych w obrębie kraju. Narzędziem przezwyciężania tych niekorzystnych zaszłości jest program INTERREG i jego trzy komponenty: Komponent A dotyczący współpracy przygranicznej, Komponent B dotyczący współpracy w wymiarze transnarodowym i Komponent C dotyczący współpracy międzyregionalnej.
interreg.jpeg
Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA – CZECHY jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i  kulturowej na pograniczu polsko-czeskim.
 
W ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska  następujące regiony kwalifikują się do wsparcia:
Po stronie czeskiej
5 regionów administracyjnych NUTS III: Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Kraj Morawsko - Śląski
Po stronie polskiej
4 podregiony administracyjne NUTS III: bielsko – bialski, jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko – jastrzębski.
źródło:
 
 
W latach okresie programowania 2004 -2006  Gmina Byczyna realizowała dwa projekty w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A:
 Więcej informacji o programie INTERREG III A Czechy - Polska serwisy internetowe: