Logo Byczyny

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (POWT RCz – RP 2007 – 2013)

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (POWT RCz – RP 2007 – 2013)

POWT.jpeg

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska, który był realizowany w latach 2004 - 2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

                                                                                                                           źródło: http://www.cz-pl.eu/pl/

 Więcej informacji na temat programu: http://www.cz-pl.eu/pl/

Gmina Byczyna realizuje w ramach programu POWT RCz – RP 2007 – 2013 następujące projekty:

- w ramach Funduszu Mikroprojektów „EUROREGION PRADZIAD” POWT RCz - RP 2007 – 2013 projekt: