Logo Byczyny

Byczyński Gród - miejsce, w którym zatrzymał się czas

logobyczyna-czas copy.jpeg

Projekt „Byczyński gród - jako miejsce, którym zatrzymał się czas" jest adresowany do dzieci i młodzieży gminy Byczyna (PL) i Zlatych Hor (Cz). Obie gminy partnerskie, dzięki czteroletniej współpracy, przygotowały w ramach projektu bogatą ofertę edukacyjno - rekreacyjną dla swych młodych mieszkańców w wieku 7-18 lat. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie, powstałe w 2006 r.

CZESI W BYCZYNIE

Pierwsza wycieczka w ramach projektu odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2009 r. Będą w niej uczestniczyć młodzi Czesi ze Zlatych Hor. Trzydziestu uczestników wy­jazdu zwiedzi zabytki Byczyny i okolic. Jed­nakże najwięcej atrakcji czekać będzie na nich w drewnianym grodzie średniowiecz­nym nad zalewem Brzózki, będącym siedzi­bą Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa. Tam też członkowie Opolskiego Bractwa Rycerskiego zaintrygują młodzież ciekawostkami średniowiecza, poprzez or­ganizację licznych warsztatów i pokazów.

MŁODZI BYCZYNIANIE W ZLATYCH HORACH

Od 8 do 10 maja 2009 r. trzydziesto­osobowa grupa dzieci z gminy Byczyna będzie przebywać w malowniczo położo­nych czeskich Zlatych Horach. Wyciecz­kę uatrakcyjnią spacery po okolicznych wzniesieniach, zwiedzanie zabytków mia­sta i ekspozycji muzealnych. Ciekawostką będzie również pobyt w skansenie gór­nictwa złota - "Złotonośne młyny" oraz warsztaty historyczne i „żywe" lekcje hi­storii zorganizowane przez bractwo szer­miercze - Szermirski Spolek z Jesenika.

KOLONIE RYCERSKIE W BYCZYŃSKIM GRODZIE

Uwieńczeniem transgranicznej współ­pracy obu gmin w ramach tego projektu będzie organizacja trzech dwutygodnio­wych turnusów kolonii rycerskich dla dwu­dziestoosobowych grup z Polski i Czech.

Pod fachowym okiem instruktorów i wychowawców dzieci będą przez 14 dni uczestniczyć w napiętym harmonogramie spotkań z „żywą historią". Wezmą udział w zajęciach łuczniczych, czerpania papie­ru, pisania gęsim piórem, tańca dawnego, jeździe konnej, tkactwa, ceramiki, średnio­wiecznych zabawach plebejskich i wielu in­nych warsztatach ginących zawodów. Bę­dzie to dla uczestników zarówno świetna okazja do aktywnego wypoczynku, nawią­zywania przyjaźni, nauki języków obcych, a także uczenia się historii dzięki zabawie.

Turnusy:

  • I turnus: 26 czerwca - 10 lipca
  • II turnus: 13 lipca - 27 lipca
  • III turnus: 30 lipca - 13 sierpnia

byczyna0006.jpeg

byczynski-grod-ulotka1 copy.jpeg