Logo Byczyny

Projekt *Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny*

SPOROL.jpeg                   UE.jpeg

Nr projektu: DRW-I-60511/83/05
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: R.U.DRW.0812-35-70/83/05
Koszt projektu: 47.707 zł
Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006:
31.252 zł.
Realizacja projektu: 2005 r.

Opis projektu:

Byczyna jest uważane jako jedno z najstarszych i najatrakcyjniejszych miast Śląska Opolskiego. Pomimo, że w Byczynie zachowało się wiele zabytków podjęto działania by uatrakcyjnić ofertę miasta dla zwykłego turysty. W tym względzie właśnie określono cel projektu: „rozwój gminy Byczyna poprzez promocję walorów turystycznych”. Promocją tych walorów stało się właściwe i estetyczne oznakowanie zabytków, szczegółowy opis ciekawostek z nimi związanych, rozmieszczenie stylizowanych ławek na terenie miasta oraz umieszczenie w strategicznych miejscach miasteczka plansz z planami Byczyny. W ten sposób powstał tytułowy produkt turystyczny, który połączony w jedną całość stworzył trasę turystyczną określana mianem „Wycieczki po byczyńskiej starówce”. Projektem objęte zostały najważniejsze zabytki byczyńskiego śródmieścia: fosa miejska, system obwałowań, ratusz, barokowy kościół parafialny, gotycka kaplica, Baszta Piaskowa,  secesyjne budownictwo w rynku, neogotycki spichlerz, park miejski.
W ramach projektu zamontowano w mieście 46 ławek i utworzono trasę turystyczną z systemem informacji wizualnej, na który złożyły się: 43 tablice z nazwami ulic, 3 planszowe plany miasta i gminy oraz 14 tablic informacyjnych na zabytkach.
Działania podjęte w ramach wniosku aplikacyjnego podniosły atrakcyjność turystyczną miasta i okolic poprzez wyeksponowanie zachowanego w Byczynie dziedzictwa kulturowego. Działania takie pozwalają stworzyć szansę na nowe miejsca pracy głównie w szeroko pojętej turystyce, przy wykorzystaniu wizerunku zabytkowego miasta, jego historii, tradycji, zwyczajów.

Zdjęcia:

1_a_przed.jpeg 1_b_obiekt.jpeg 1_c_po.jpeg

2_a_przed.jpeg 2_b_obiekt.jpeg 2_c_po.jpeg

3_a_przed.jpeg 3_b_obiekt.jpeg 3_c_po.jpeg

4_a_przed.jpeg 4_b_obiekt.jpeg 4_c_po.jpeg

5_a_przed.jpeg 5_b_obiekt.jpeg 5_c_po.jpeg

6_a_przed.jpeg 6_b_obiekt.jpeg 6_c_po.jpeg

7_a_przed.jpeg 7_b_obiekt.jpeg 7_c_po.jpeg