Logo Byczyny

Projekt *Kochłowice z myślą o dzieciach - budowa placu zabaw dla dzieci*

SPOROL.jpeg                     UE.jpeg

Nr projektu: DRW-I-60511/82/05
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: R.U.DRW.0812-35-69/82/05
Koszt projektu: 14.856,95 zł
Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006:
11.108,00 zł
Realizacja projektu: 2005 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu „Kochłowice z myślą o dzieciach – budowa placu zabaw dla dzieci” w ramach działania pn. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” związana była z robotami budowlanymi na części działki nr 226/1. Plac zabaw obejmował powierzchnię 625 m² działki, było realizowane zadanie. Plac ten znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego parku w Kochłowicach. W ramach tego projektu przewidywane było zagospodarowanie i przygotowanie tego terenu do zainstalowania elementów składowych placu zabaw, oraz zainstalowanie elementów z komponentami oferowanymi przez firmy specjalizujące się w budowach placów zabaw dla dzieci.
Wykonanie placu zabaw zaprojektowano jako zespół elementów drewnianych oferowanych przez firmę „Inter-Flora” z Wrocławia. Składa się on z: zestawu „Marcin”, huśtawki podwójnej SH20, piaskownicy, huśtawki ważka, ławek oraz urządzeń zababowych na sprężynie. Zabawki są wykonane z drewna z detalami konstrukcji wykonanymi z metalu.
Projekt realizowany był w celu podniesienia standardu życia i pracy na wsi, podniesienia atrakcyjności turystycznej, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych, oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej
i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Na terenie tym został umieszczony żwir i piasek, a pozostały obszar placu został obsiany trawą. Została również odtworzona ścieżka prowadząca do pałacu. Cały obszar placu zabaw uzupełnia istniejący obecnie kompleks, na który składa się park i boisko sportowe, co wpływa korzystnie na obraz kulturalny tej części wsi.

Zdjęcia:

przed realizacją:

1_przed.jpeg 2_przed.jpeg

po realizacji:

1_a_po.jpeg 1_b_po.jpeg 1_c_po.jpeg 2_po.jpeg