Logo Byczyny

Projekt *Centrum Oświatowo - Kulturalne we wsi Paruszowice*

SPOROL.jpeg                     UE.jpeg

Nr projektu: DRW-I-60511/80/05
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: R.U.DRW.0812-35-67/80/05
Koszt projektu: 166.717,81 zł
Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006:
105.732 zł
Realizacja projektu: 2005 – 2006 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu „Centrum Oświatowo – Kulturalne we wsi Paruszowice” objęła swym zakresem trzy podstawowe zadania: budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy (etap I, realizacja w 2005 roku) oraz remont świetlicy wiejskiej (etap II, realizacja w 2006 roku).
Budynek świetlicy wiejskiej w Paruszowicach po realizacji projektu zaadoptowany został na Centrum Oświatowo-Kulturalne we wsi Paruszowice.
Całość projektu związana była z robotami budowlanymi dotyczy działki w Paruszowicach (gminie Byczyna) o numerze 154/1; o karcie mapy 1, o powierzchni 0,12 ha; na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej. Relatywnie niewielka powierzchnia budynku świetlicy pozwoliła na budowę na tej działce placu zabaw dla dzieci.
Plac zabaw dla dzieci:
Plac ten zajmuje powierzchnię ok. 23,0 m2 i usytuowany jest w południowo – zachodniej części działki objętej projektem. Wykonanie placu zabaw zaprojektowano jako zespół elementów drewnianych oferowanych przez firmę „Inter – Flora” z  Wrocławia. W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą: huśtawka jednoosobowa łańcuchowa, zestaw „Ewa”, 2 ławki, 2 huśtawki typu „sprężynka”.
Cały obszar placu zabaw został ogrodzony i wzbogacony w elementy zieleni, która spełnia nie tylko funkcje estetyczne, ale i izolacyjne. Plac posiada dwa wejścia i ciąg komunikacyjny pomiędzy nimi. Teren placu zabaw obsiany został trawą z przyogrodzeniowymi motywami z kory drzewnej. Przy zestawie „Ewa” usytuowano piaskownicę. Plac zabaw sąsiaduje bezpośrednio ze świetlicą wiejską.
Świetlica wiejska:
Stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej oceniono się jako dobry, kwalifikujący go do remontu, w którego zakres wchodziło docieplenie obiektu wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu, na etapie remontu budynku świetlicy ustalono zakres  następujących prac budowlano - remontowych: naprawę tynków wewnętrznych; modernizację centralnego ogrzewania; termoizolację dachu; remont kapitalny pomieszczeń WC; wymianę podłóg i posadzek; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; malowanie wewnętrzne obiektu; docieplenie i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku; wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Prace wykonano w II etapie projektu w 2006 roku.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej:
Zadanie to obejmowało: zakup komputera, zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zakup wyposażenia kuchni. Zakup komputera związany był z przystosowaniem go do możliwości korzystania z internetu. Sprzęt jest ogólnodostępny i przewidywane jest zawiazanie kółka informatycznego we wsi. Potrzeba zakupu sprzęt nagłaśniającego oraz wyposażenia kuchni powiązano nierozerwalnie z funkcją jaką spełnia obecnie budynek. Odbywają się tam wszelakiego rodzaju imprezy organizowane przez mieszkańców Paruszowic, spotkania Rady Sołeckiej, konferencje oraz szkolenia.

Zdjęcia:

przed realizacją:

1 przed.jpeg 2 przed.jpeg 3 przed.jpeg 4 przed.jpeg

02 przed.jpeg

po realizacji:

1 po I ETAP.jpeg 2 po I ETAP.jpeg 3 po I ETAP.jpeg 4 po I ETAP.jpeg

02 po.jpeg 03 po.jpeg