Logo Byczyny

Promocja Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa

NEW LOGA RAZEM copy.jpeg
 Promocja Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa”

Nr projektu: PL.3.22/3.3.07/08.00137

Wnioskodawca: Gmina Byczyna

Partnerzy projektu: Město Zlaté Hory (Czechy), Šermířský spolek Jesenik (Czechy), Opolskie Bractwo Rycerskie (Polska),

Całkowite koszty projektu: 35 255,63 € (ok. 119 869,14 PLN)

Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju: 29 967,28 € (ok. 101 888,75 PLN)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 525,56 € (ok. 11 986,90 PLN)

Wkład budżetu gminy Byczyna: 1 762,79 € (ok. 5 993,49 PLN)

Realizacja projektu: 2008 – 2009

Opis projektu:

Projekt Promocja Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa jest próbą podjęcia wspólnych działań promocyjnych Polsko - Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa (GROD) w Biskupicach w gminie Byczyna, Zlatych Młynów w Zlatych Horach (MLYNY) i atrakcji turystycznych na obszarach partnerów. W ramach projektu promowana będzie oferta produktów turystycznych podjętej współpracy Gminy Byczyna i Miasta Zlate Hory wspólnie ze stowarzyszeniami z Polski i Czech: Opolskiego Bractwa Rycerskiego z Opola i Grupy Szermierczej z Jesenika. Promocja ta ma zapewnić rozwój wspólnych kontaktów partnerów, wpłynąć na wspomaganie rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami Polski i Czech. Działania te pozwolą na podejmowanie inicjatyw na rzecz dalszej współpracy różnych grup społecznych i rozwoju turystyki w obszarze pogranicza. Projekt koncentruje się na opracowaniu serwisu internetowego (GRODU), który promowałby atrakcje, usługi, przedsięwzięcia i wspólne produkty partnerów; opracowaniu, na podstawie posiadanych informacji, organizowanych sesji zdjęciowych, atrakcyjnych materiałów promocyjnych (tablice reklamowe, foldery, widokówki itp.). Produkty projektu będą dostępne dla grup docelowych bezpłatnie. W ramach projektu działania i materiały będą promowane na obszarze pogranicza polsko - czeskiego, a także poza obszarem wsparcia przy okazji prezentacji poszczególnych partnerów projektu przy okazji wyjazdów, targów itp.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami Polski i Czech poprzez przygotowanie i prowadzenie wspólnej promocji współpracy i działalności partnerów oraz promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarach partnerów (GRODU i MLYNÓW). Poprzez wspólne spotkania i działania na rzecz realizacji projektu wzmocnione zostaną kontakty transgraniczne partnerów projektu oraz pośrednio kontakty mieszkańców obszaru przygranicza poprzez dostępne dla nich produkty zrealizowane w ramach projektu. Działania prowadzone w projekcie przyczynią się i zachęcą społeczeństwa po obu stronach granicy do poprawy ich stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Projekt jest skierowany do społeczności obszaru pogranicza polsko - czeskiego i ma zapewnić promocje współpracy partnerów oraz atrakcji turystycznych partnerów projektu (głównie GRODU i MLYNÓW). Działania prowadzone w ramach projektu zapewnią wzrost zainteresowania zrealizowanymi, komplementarnymi projektami partnerów, promować będą wspólne przedsięwzięcia partnerów oraz pozwolą na inicjowanie nowych partnerstw i podjęcia nowych form współpracy i przedsięwzięć wokół obszaru działania projektu. Opracowanie serwisu internetowego GRODU i promocja za jego pomocą współpracy i oferty partnerów projektu pozwoli także zainteresować współpracą i powstałymi z niej produktami turystycznymi społeczności spoza obszaru wsparcia. Dostępność serwisu internetowego w najbardziej popularnych językach świata i jego stała aktualizacja prowadzić będzie do wzrostu zainteresowania współpracą i oferowanymi przez partnerów produktami dla społeczności wielu krajów.

 

STRONA WWW

strona grod.jpeg

TABLICE PROMOCYJNE

tab2 byczyna GROD.jpegtab1 byczyna GROD.jpeg

PLAKAT

byczyna PLAKAT GRODU.jpeg

KALENDARZ

kal byczyna grod.jpeg

WIDOKÓWKI

wid byczyna grod 1.jpegwid byczyna grod 2.jpegwid byczyna grod 3.jpegwid byczyna grod 4.jpeg

wid byczyna grod 5.jpegwid byczyna grod 6.jpegwid byczyna grod 7.jpegwid byczyna grod 8.jpeg

wid byczyna grod 9.jpeg