Logo Byczyny

Projekt *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice*

Projekt *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice*

logotypy.jpeg

Nr projektu: R.U.DOW.0812-51-58/10
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 26 lutego 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: 00026-6921-UM0800044/09
Koszt projektu: 5.105.122,22
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 2.675.937 zł
Realizacja projektu: 2011-2013 r.

Opis projektu:

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 5.105.122,22 zł.

Celem inwestycji jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich gminy Byczyna obejmujących elementy infrasruktury technicznej warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkowice (kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej Ø 200 o dł. 3977,00 m; tłocznej PE Ø 160 o dł. 4082,00 m; 87 przyłączy oraz 1 tłoczni ścieków AWALIFT).

Zdjęcia z realizacji projektu:


KANALIZACJA ROSZKOWICE (04).jpeg KANALIZACJA ROSZKOWICE (07).jpeg KANALIZACJA ROSZKOWICE (08).jpeg
KANALIZACJA ROSZKOWICE (11).jpeg KANALIZACJA ROSZKOWICE (12).jpeg KANALIZACJA ROSZKOWICE (13).jpeg