Logo Byczyny

Projekt *Promujemy Byczynę*

Projekt *Promujemy Byczynę*

logotypy.jpeg

Nr projektu: R.U.DOW.0812-51-190/10
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 28 grudnia 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: 00086-6930-UM0840050/10
Koszt projektu: 24.784,50
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 14.105,00 zł
Realizacja projektu: 2011 r.

Opis projektu:

Projekt „Promujemy Byczynę” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem operacji jest promocja produktu turystycznego gminy Byczyna poprzez odnowienie i ustawienie reklam w obrębie miasta promujacych gminę Byczyna, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych służących promocji gminy Byczyna oraz obszaru LGD „Górna Prosna” oraz udostępnienie i zamieszczenie opracowanych materiałów promocyjnych gminy i LGD "Górna Prosna" na bezpłatnych portalach turystycznych w internecie. W ten sposób uzyska się wizualną promocję zachowanego w Gminie Byczyna i  LGD Górna Prosna dziedzictwa kulturowego i funkcjonującego produktu turystycznego, związanego z historią, zabytkami i ruchem rycerskim. Promowane będą w ten sposób zabytki, historia, atrakcje turystyczne, wydarzenia kulturalne, baza noclegowa i gastronomiczna gminy Byczyna i obszaru LGD „Górna Prosna”. Opracowane materiały pozwolą zachęcić turystę do odwiedzenia gminy Byczyna i skorzystania z dostępnej bazy turystycznej w obszarze LGD "Górna Prosna".

Tablica informacyjno - promocyjna ul. Poznańska

ZDJĘCIA PRZED REALIZACJĄ:

01 przed TABLICA 1 A.jpeg 01przed TABLICA 1 B.jpeg

 ZDJĘCIA PO REALIZACJI:

01 po TABLICA 1 A.jpeg 01 po TABLICA 1 B.jpeg

 Tablica informacyjno - promocyjna ul. Kluczborska

ZDJĘCIA PRZED REALIZACJĄ:

02 przed TABLICA 2 A.jpeg 02 przed TABLICA 2 B.jpeg

 ZDJĘCIA PO REALIZACJI:

02 po TABLICA 2 A.jpeg 02 po TABLICA 2 B.jpeg

Pozostałe produkty projektu:

folder i mapa miasta i gminy

OKŁADKA  update v.jpeg