Logo Byczyny

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

              Pierwszy Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych odbył się w 2005 roku. Jest to wydarzenie o randze wojewódzkiej. Jego celem jest konfrontacja dorobku muzycznego orkiestr dętych naszego województwa (również sąsiednich gmin spoza województwa opolskiego), a także popularyzacja zespołowych form muzycznych.

          Zmagania orkiestr rozpoczynają się ich przemarszem wokół byczyńskiego Rynku i prezentacją orkiestr „w marszu”. Następnie każda orkiestra prezentuje swoje umiejętności w dwudziestominutowym koncercie. Gospodarzem Przeglądu jest Burmistrz Byczyny. Nad całością zmagań czuwa specjalnie powołana do tego komisja, która wyłania zwycięzcę przeglądu.

Przeglądy Orkiestr Dętych: