Logo Byczyny

Gospodarka

Gmina Byczyna ma charakter typowo rolniczy. Średnia jakość gleb oraz łagodny klimat sprzyjają uprawie żyta, pszenicy i roślin okopowych. Powierzchnia gminy to 18 289 ha w tym lasy 2 226 ha, a struktura gruntów rolnych przedstawia się następująco:

 • użytki rolne - 14 549 ha tj. 73,20%
 • grunty orne - 12 527 ha tj. 85,10%
 • łąki - 1 498 ha tj. 10,50%
 • pastwiska - 511 ha tj. 4,15%
 • sady - 13 ha tj. 0,16%

Powierzchnia zasiewów ogółem - 11 306 ha, w tym:

 • zasiewy zbóż - 6 598 ha
 • ziemniaki - 568 ha
 • rośliny przemysłowe (rzepak, buraki) - 3 063 ha

Plony:

 • zbóż - 41 q/ha
 • ziemniaków - 210 q/ha
 • rzepaku - 28 q/ha
 • buraki - 410 q/ha


Z punktu widzenia własności na terenie gminy funkcjonują trzy sektory gospodarstw rolnych:

 • prywatny,
 • spółdzielczy,
 • spółek prawa handlowego.

W sektorze prywatnym funkcjonuje 989 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych 6705,62 ha. W tej grupie dominują gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Gospodarstw dużych jest tylko 93 lecz zajmują one niemalże 50% ogólnej powierzchni użytków rolnych w sektorze gospodarstw indywidualnych. Przeciętna wielkość takiego gospodarstwa wynosi 6,78 ha.

W sektorze spółdzielczym funkcjonują dwie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Jaśkowicach i w Borkach o łącznej powierzchni 1310 ha użytków rolnych.

Sektor spółek prawa handlowego reprezentują 4 przedsiębiorstwa:

 • Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "ARAD" S.A. w Roszkowicach,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "FERMA-POL" sp. z o.o. w Zalesiu z Zakładami Rolnymi w Biskupicach i Dobiercicach,
 • Przedsiębiorstwo Rolno "KOST-ROL" sp. z o.o. w Kostowie,
 • Przedsiębiorstwo Rolno "AGRO-PAR" sp. z o.o. w Paruszowicach.

Zajmują one 5158 ha użytków rolnych. Większość z nich nastawiona jest na produkcję roślinną w mniejszym zaś stopniu na zwierzęcą, podobnie jest w przypadku gospodarstw indywidualnych i Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Wśród upraw dominują zboża (pszenica, rzepak), kukurydza i buraki cukrowe. Hodowla natomiast ukierunkowana jest na trzodę chlewną i bydło.

Istniejący na terenie gminy przemysł oparty jest głównie na drobnych zakładach usługowych i produkcyjnych. Do wiodących branż należą zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i stolarsko-meblarskie. Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów oraz baza gastronomiczna, istnieje także hotel - restauracja "Grodzka", gdzie można znaleźć nocleg.