Logo Byczyny

MIĘDZYNARODOWE FESTYNY RYCERSKIE

           Pierwszy Międzynarodowy Festyn Rycerski, wówczas określony mianem Jarmarku Średniowiecznego, odbył się we wrześniu 2003 r. Festyn ten nawiązywał do średniowiecznych jarmarków, które odbywały się w mieście kilkaset lat temu. Do Byczyny przybyło wówczas około 200 rycerzy, dam i rzemieślników z całej Polski, a także z Czech, Austrii i Ukrainy. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasteczka i regionu. Sukces popularności tego festynu na stałe wpisał jarmarki średniowieczne i festyny rycerskie w kalendarz byczyńskich imprez.

           Obecnie Międzynarodowe Festyny Rycerskie odbywają się dwa razy do roku, w maju i we wrześniu. Podczas tego wydarzenia gościmy w naszym miasteczku kilkuset przedstawicieli rodziny rycerskiej z różnych krajów Europy m.in. z Czech, Słowacji, Rosji, Białorusi, Austrii, Niemiec i Danii. Każdy z festynów rozpoczyna się powitaniem i prezentacją bractw rycerskich biorących w nim udział. Następnie rozpoczynają się turnieje: bojowy, łuczniczy, rzutu włócznią, toporem, siekierą, nożem i bieg dam.

          Byczyńskim festynom towarzyszą pokazy walk rycerskich i bohurtowych, warsztaty tańca średniowiecznego, gry i zabawy plebejskie, pokazy ognia. Można posłuchać również muzyki dawnej w wykonaniu zespołów pasjonujących się tą muzyką. Głównym punktem każdego z festynów jest wieczorna (nocna) inscenizacja oblężenia miasta, podczas której spotykają się na polu walki wszyscy rycerze uczestniczący w byczyńskim festynie. Po inscenizacji oblężenia Byczyny rozgrywany jest tzw. bohurt (starcie dwóch „armii” rycerskich, w którym nie obowiązują żadne zasady). Elementami festynów rycerskich są przedstawienia mające na celu ukazanie tradycji, kultury i wydarzeń czasów Średniowiecza. W Byczynie odbyły się m.in. pasowanie na rycerza (2006 r.), śluby rycerskie (2007 r.), inscenizacje „Palenia czarownicy” (2006, 2007 r.).

          Od maja 2006 roku byczyńskie festyny określono jako „Międzynarodowe Festyny Rycerskie”. Organizatorami Międzynarodowych  Festynów Rycerskich są Gmina Byczyna i Grupa Szermiercza z Jesenika. W kwestii organizacji tych wydarzeń władze miasta współpracują z Opolskim Bractwem Rycerskim. W latach 2006 - 2007 projekt „Międzynarodowe Festyny Rycerskie – Byczyna 2006 - 2007” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska. Głównym celem projektu jest próba stworzenia lokalnego, wspólnego dla obu partnerów (polskiego i czeskiego), produktu turystycznego. Międzynarodowe Festyny Rycerskie są, obok Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa i planu rewitalizacji zabytkowej zabudowy miasteczka na cele turystyczne, częścią składową kompleksowej oferty turystycznej tworzonej przez władze miasta.

          Festyny rycerskie w Byczynie od początku cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców Byczyny, turystów jak również członków bractw rycerskich. Impreza jest swego rodzaju „podróżą w czasie”, możliwością przeniesienia widza – turysty w średniowieczne realia. Jarmarki średniowieczne, muzyka, wszechobecni rycerze i białogłowy w strojach z epoki Średniowiecza nadają miasteczku w czasie trwania festynu specyficzny klimat, jakiego próżno szukać w centrach masowej turystyki. Byczyńskie Festyny Rycerskie pozwalają  choć na chwilę wyrwać się ze współczesności w czasy jakże odległe, ale jednocześnie bliskie niemalże architektonicznie niezmienionej Byczynie.

Zapraszamy do „Rycerskiej Byczyny”.

Galerie byczyńskich festynów: