Logo Byczyny

Słów kilka o Centrum...

ZAPRASZAMY DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „CISPOL” W POLANOWICACH

 

Jeżeli jesteś osobą:

- długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

- niepełnosprawną w stopniu lekkim lub umiarkowanym,

- zwolnioną po zakładzie karnym,

- bezdomną,

- po leczeniu alkoholowym,

- pobierająca rentę socjalną

 

Naszym celem jest:

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

- szkolenia zawodowe,

- warsztaty kompetencji zawodowych,

- wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego

 

Uczestnikom naszej instytucji zapewniamy:

- świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- ubezpieczenie

- 1 posiłek dziennie

 

Okres uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej liczy się do lat pracy.