Logo Byczyny

Kurs szycia strojów historycznych

 

 

Założenia programowe
Kurs jest związany z rozwojem regionalnym i w oparciu o ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. opolskim. Wiąże się on również z polityką regionalną, w szczególności Strategią Polityki Społecznej Gminy Byczyna. Celem kursu jest stworzenie możliwości pracy w związku z działalnością Grodu Rycerskigo k/ Byczyny. Dzięki zdobytej wiedzy na temat historii strojów w okresie średniowiecza i nabycia umiejętności krawieckich w tym zakresie, uczestnicy szkolenia będą mogli podjąć aktywność zawodową w kierunku szycia strojów historycznych dla Bractw Rycerskich w Polsce.

Adresaci
Adresatem kursu są osoby zainteresowane szyciem strojów historycznych z okresu średniowiecza. W szczególności kierowany jest do beneficjentów projektu POKL „Nowe perspektywy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.2.1” Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zagadnienia realizowane w czasie trwania kursu
           1. Nakrycia głowy na przełomie wieków.
           2. Dodatki do strojów (torby, sakwy, rękawice)
           3. Historia ubioru – wiek V-XII
           4. Historia ubioru – wiek XIII-XV
           5. Moda Europy – wiek XIV-XV
           6. Materiały używane do szycia strojów średniowiecznych.
           7. Rodzaje szwów oraz sposoby robienia dodatków krawieckich (guziki, wycinanki, itp.)
           8. Wykorzystanie poszczególnych źródeł historycznych.
           9. Bielizna w średniowieczu – sposoby wykrajania oraz szycie (od V do XV)
           10. Strój spodni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szycie
           11. Strój wierzchni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szycie
           12. Strój spodni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szycie
           13. Strój wierzchni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szycie

Metody
Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, prezentacja gotowych wzorów strojów, praktyczne ćwiczenia w krojeniu i szyciu.

 

 

                                                                                                                                                                                            


Nowe perspektywy- projekt Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.