Logo Byczyny

Oferta

 

 

Jesteś osobą długotrwale bezrobotną ?
lub
Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ?

 

 

Zapraszamy na bezpłatne kursy kwalifikacyjne:
        -kurs brukarski
        -kurs krawiecki (w zakresie szycie strojów średniowiecznych)
        -kurs palacza – konserwatora CO
        -kurs obsługi urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów

Uczestnikom kursu gwarantujemy:
        -stypendium w wysokości 3,50 zł / h
        -badanie w zakresie medycyny pracy
        -zwrot kosztów dojazdu uczestników
        -ubezpieczenie NW

 

CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ
„CISPOL” W POLANOWICACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„NOWE PERSPEKTYWY”

 

 

                                                                                                                                                                                            


Nowe perspektywy- projekt Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.