Logo Byczyny

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego Gmina Byczyna realizowała w 2009 r. następujące inwestycje:

  • „Trakt rycerski w Kochłowicach – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Zadanie zakładało budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochłowice. Droga ta jest także częścią planowanego do realizacji szlaku „Trakt rycerski”. Na zadanie w 2009 r. przewidziano 410.756,00 zł. Zadanie zakończono w lipcu 2009 r. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaną umową z Zarządem Województwa Opolskiego wyniosło 110.252,30 zł.
 

                  Rok 2008                                                              Rok 2009

       (stan przed inwestycją)                                  (stan po zrealizowanej inwestycji)

          biskupice_kochlowice 01a przed.jpeg                                               biskupice_kochlowice 01b po.jpeg

          biskupice_kochlowice 02a przed.jpeg                                               biskupice_kochlowice 02b po.jpeg

             biskupice_kochlowice 03a przed.jpeg                                                   biskupice_kochlowice 03b po.jpeg

             biskupice_kochlowice 04a przed.jpeg                                                   biskupice_kochlowice 04b po.jpeg

             biskupice_kochlowice 05a przed.jpeg                                                   biskupice_kochlowice 05b po.jpeg

             biskupice_kochlowice 06a przed.jpeg                                                   biskupice_kochlowice 06b po.jpeg

             biskupice_kochlowice 07a przed.jpeg                                                   biskupice_kochlowice 07b po.jpeg

 

  • „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie”
Zadanie zakłada budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciecierzyn. Na zadanie w 2009 r. przewidziano 858.384,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji do września 2009 roku. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaną umową z Zarządem Województwa Opolskiego wynosi 202.253,56 zł.
 

                  Rok 2008                                                             Rok 2009

       (stan przed inwestycją)                         (stan po zrealizowanej inwestycji)

           Ciecierzyn 01a przed.jpeg                                            Ciecierzyn 01b po.jpeg

           Ciecierzyn 02a przed.jpeg                                            Ciecierzyn 02b po.jpeg

           ciecierzyn 03a przed.jpeg                                            ciecierzyn 03b po.jpeg

           ciecierzyn 04a przed.jpeg                                            ciecierzyn 04b po.jpeg

           ciecierzyn 05a przed.jpeg                                            ciecierzyn 05b po.jpeg

           ciecierzyn 06a przed.jpeg                                            ciecierzyn 06b po.jpeg