Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 28.02.2013 r.

W dniu 28.02.2013 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji.        

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok,

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2013 rok,

c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach na prace przy  kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa w Proślicach,

d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach,

e) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym kościele św. Augustyna w Kostowie,

f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Augustyna w Kostowie,

h) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,

i) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

j ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

k) przystąpienia Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Byczyna  sp. z.o.o. z siedzibą w Byczynie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego  „Samorządowa Polska”  sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie,

l) wyrażenia zgody na upamiętnienie Katastrofy Smoleńskiej,

m) zmiany uchwały.

7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8.  Wolne wnioski i zapytania.

9.  Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Grzegorz Kapica