Logo Byczyny

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011

NPPDL Byczyna.jpeg

Przebudowa infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna – etap ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego”

 

Wniosek złożony w listopadzie 2008 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na inwestycję „Przebudowa infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrebie murów miasta Byczyna – etap ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego”. Wniosek zarejestrowany pod nr NPPDL/OP/G/3/2008, przeszedł poprawnie ocenę formalną i merytoryczną uzyskując 62 pkt. (pozycja 10 na liście rankingowej gmin OUW). Dofinansowanie inwestycji w kwocie 563 tys. zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego koszt inwestycji wyniósł 1.857,1 tys. zł.

Przedmiotem wniosku był jeden z etapów zadania pn. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna” dotyczący ulic Okrężnej, Długiej i łączników tych dróg z drogą wojewódzką nr 487 - odcinków ulicy Zamojskiego i Basztowej.

Przedmiotowe ulice są oznaczone nr Okrężna 100529 O, Długa 100517 O.

Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty dotyczące odwodnienia drogi, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe. Zadanie zakończono w połowie października 2009 r.

 Poniżej umieszczamy relację z przebiegu uroczystości zakończenia inwestycji:

Otwarcie byczyńskich ulic 22.10.2009 r.

PRZED

byczyna NPPDL 2009 01a.jpegbyczyna NPPDL 2009 02a.jpegbyczyna NPPDL 2009 03a.jpegbyczyna NPPDL 2009 04a.jpeg

PO

byczyna NPPDL 2009 01b.jpegbyczyna NPPDL 2009 02b.jpegbyczyna NPPDL 2009 03b.jpegbyczyna NPPDL 2009 04b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL 2009 05a.jpegbyczyna NPPDL 2009 06a.jpegbyczyna NPPDL 2009 07a.jpegbyczyna NPPDL 2009 08a.jpeg

PO

byczyna NPPDL 2009 05b.jpegbyczyna NPPDL 2009 06b.jpegbyczyna NPPDL 2009 07b.jpegbyczyna NPPDL 2009 08b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL 2009 09a.jpegbyczyna NPPDL 2009 10a.jpegbyczyna NPPDL 2009 11a.jpegbyczyna NPPDL 2009 12a.jpeg

PO

byczyna NPPDL 2009 09b.jpegbyczyna NPPDL 2009 10b.jpegbyczyna NPPDL 2009 11b.jpegbyczyna NPPDL 2009 12b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL 2009 13a.jpegbyczyna NPPDL 2009 14a.jpegbyczyna NPPDL 2009 15a.jpegbyczyna NPPDL 2009 16a.jpeg

PO

byczyna NPPDL 2009 13b.jpegbyczyna NPPDL 2009 14b.jpegbyczyna NPPDL 2009 15b.jpegbyczyna NPPDL 2009 16b.jpeg

 

Zdjęcia Archiwum UM w Byczynie oraz Krzysztof Czartoryski.