Logo Byczyny

Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna

Projekt *Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska*

NPPDL Byczyna.jpeg

Nr projektu: NPPDL/OP/G/72/2009
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 9 lipca 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: NPPDL/OP/G/72/09/U/30/2010
Koszt projektu: 1.709.832,77
Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011: 838.701,83 zł
Realizacja projektu: 2010 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu był drugi etap zadania p.n. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna” i dotyczył ulic: Bocznej, Chopina, Marii Cunitii, Floriańskiej, Kościelnej, Krótkiej, 3-go Maja, Wolności, Poprzecznej, Szpitalnej, Wąskiej. Był kontynuacją zrealizowanego w roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etapu obejmującego ulice Okrężną, Długą i łączniki tych dróg z drogą wojewódzką nr 487 - odcinków ulicy Zamojskiego i Basztowej.

Zakres rzeczowy prac związanych z inwestycją obejmował przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe. Wszystkie ciągi piesze i jezdne zostały wykonane z granitu lub kamienia narzutowego w miejscach przeznaczonych do parkowania.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia płynności ruchu kołowego mieszkańców miasta i gminy Byczyna oraz potencjalnych turystów odwiedzających Byczynę. W ramach inwestycji prowadzono także na terenach objętych projektem badania archeologiczne wykonywane przez Uniwersytet Opolski.

Zdjęcia:

PRZED

byczyna NPPDL2010 01a.jpeg byczyna NPPDL2010 02a.jpeg byczyna NPPDL2010 03a.jpeg byczyna NPPDL2010 04a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 01b.jpeg byczyna NPPDL2010 02b.jpeg byczyna NPPDL2010 03b.jpeg byczyna NPPDL2010 04b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 05a.jpeg byczyna NPPDL2010 06a.jpeg byczyna NPPDL2010 07a.jpeg byczyna NPPDL2010 08a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 05b.jpeg byczyna NPPDL2010 06b.jpeg byczyna NPPDL2010 07b.jpeg byczyna NPPDL2010 08b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 09a.jpeg byczyna NPPDL2010 10a.jpeg byczyna NPPDL2010 11a.jpeg byczyna NPPDL2010 12a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 09b.jpeg byczyna NPPDL2010 10b.jpeg byczyna NPPDL2010 11b.jpeg byczyna NPPDL2010 12b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 13a.jpeg byczyna NPPDL2010 14a.jpeg byczyna NPPDL2010 15a.jpeg byczyna NPPDL2010 16a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 13b.jpeg byczyna NPPDL2010 14b.jpeg byczyna NPPDL2010 15b.jpeg byczyna NPPDL2010 16b.jpeg

 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 

byczyna NPPDL badania 01.jpeg byczyna NPPDL badania 02.jpeg byczyna NPPDL badania 03.jpeg byczyna NPPDL badania 04.jpeg

byczyna NPPDL badania 04.jpeg byczyna NPPDL badania 05.jpeg byczyna NPPDL badania 06.jpeg byczyna NPPDL badania 07.jpeg