Logo Byczyny

Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna

Projekt *Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska*

NPPDL Byczyna.jpeg

Nr projektu: NPPDL/OP/G/72/2009
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 9 lipca 2010 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: NPPDL/OP/G/72/09/U/30/2010
Koszt projektu: 1.709.832,77
Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011: 838.701,83 zł
Realizacja projektu: 2010 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu był drugi etap zadania p.n. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów miasta Byczyna” i dotyczył ulic: Bocznej, Chopina, Marii Cunitii, Floriańskiej, Kościelnej, Krótkiej, 3-go Maja, Wolności, Poprzecznej, Szpitalnej, Wąskiej. Był kontynuacją zrealizowanego w roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etapu obejmującego ulice Okrężną, Długą i łączniki tych dróg z drogą wojewódzką nr 487 - odcinków ulicy Zamojskiego i Basztowej.

Zakres rzeczowy prac związanych z inwestycją obejmował przebudowę tych ulic, a w ten sposób poprawę komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa komunikacji tymi ulicami. Prace do wykonania w ramach inwestycji to roboty przygotowawcze, roboty odnoszące się do wykonania jezdni i chodników oraz prace wykończeniowe. Wszystkie ciągi piesze i jezdne zostały wykonane z granitu lub kamienia narzutowego w miejscach przeznaczonych do parkowania.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia płynności ruchu kołowego mieszkańców miasta i gminy Byczyna oraz potencjalnych turystów odwiedzających Byczynę. W ramach inwestycji prowadzono także na terenach objętych projektem badania archeologiczne wykonywane przez Uniwersytet Opolski.

Zdjęcia:

PRZED

byczyna NPPDL2010 01a.jpegbyczyna NPPDL2010 02a.jpegbyczyna NPPDL2010 03a.jpegbyczyna NPPDL2010 04a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 01b.jpegbyczyna NPPDL2010 02b.jpegbyczyna NPPDL2010 03b.jpegbyczyna NPPDL2010 04b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 05a.jpegbyczyna NPPDL2010 06a.jpegbyczyna NPPDL2010 07a.jpegbyczyna NPPDL2010 08a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 05b.jpegbyczyna NPPDL2010 06b.jpegbyczyna NPPDL2010 07b.jpegbyczyna NPPDL2010 08b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 09a.jpegbyczyna NPPDL2010 10a.jpegbyczyna NPPDL2010 11a.jpegbyczyna NPPDL2010 12a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 09b.jpegbyczyna NPPDL2010 10b.jpegbyczyna NPPDL2010 11b.jpegbyczyna NPPDL2010 12b.jpeg

PRZED

byczyna NPPDL2010 13a.jpegbyczyna NPPDL2010 14a.jpegbyczyna NPPDL2010 15a.jpegbyczyna NPPDL2010 16a.jpeg

PO

byczyna NPPDL2010 13b.jpegbyczyna NPPDL2010 14b.jpegbyczyna NPPDL2010 15b.jpegbyczyna NPPDL2010 16b.jpeg

 

BADANIA ARCHEOLOGICZNE 

byczyna NPPDL badania 01.jpegbyczyna NPPDL badania 02.jpegbyczyna NPPDL badania 03.jpegbyczyna NPPDL badania 04.jpeg

byczyna NPPDL badania 04.jpegbyczyna NPPDL badania 05.jpegbyczyna NPPDL badania 06.jpegbyczyna NPPDL badania 07.jpeg