Logo Byczyny

Zadanie 3

Mieszkańcy Byczyny 8 października 2012 r. mogli porozmawiać na temat Parku Miejskiego. Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe przygotowało spotkanie z władzami samorządowymi, które reprezentował Sekretarz Gminy Maciej Tomaszczyk. Koordynator projektu Karolina Kryściak zapoznała przybyłych mieszkańców z założeniami zadania „Wspólna przestrzeń”. Przedstawiła prezentację ukazującą dotychczasowe działania, w tym wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania przestrzeni w Byczynie. Była to pierwsza tego typu ankieta przeprowadzona w mieście. Następna część spotkania przebiegła w formie warsztatów i dyskusji nad wykorzystaniem w Parku Miejskim skwerku wokół Pomnika Armii Czerwonej. Zebrani mieszkańcy zostali podzieleni na grupy użytkowników parku, np. spacerowicze, młodzież, seniorzy i inni. Poszczególne grupy miały za zadanie zastanowić się nad potrzebami owych grup społecznych i wykorzystaniem przez nich parku. Prace mieszkańców zostały odczytane i porównane z wynikami sondaży, wywiadów i obserwacji przeprowadzonych przez uczniów Technikum w Polanowicach. Młodzież przez dwa tygodnie obserwowała użytkowników parku, rozmawiała z rana i popołudniu. Rano sondaże były krótkie, składały się z pięciu pytań. Natomiast popołudniu wywiady z mieszkańcami miały formę dłuższą. Wyniki rozmów pozwoliły na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Ostatnia część spotkania to zgłaszanie się mieszkańców do prac Grupy Partycypatorów Lokalnych. W grupie tej znaleźli się: koordynator Karolina Kryściak, przedstawiciel Urzędu Miejskiego – Iwona Sarnowska, mieszkańcy: Agata Bystrykowska, Halina Piasta, Krzysztof Chojak, Zdzisław Comporek. Najbliższe spotkania grupy reprezentantów pozwolą na opracowanie przykładowych planów zagospodarowania skwerku w Parku Miejskim na postawie analizy wyników ankiet i obserwacji.

DSC_0061.jpeg DSC_0065.jpeg DSC_0074.jpeg

kulisy powiatu.jpeg