Logo Byczyny

Dotacje celowe na zabytki 2012

 
Informacja

      o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2012

 
 
l.p.

nazwa organizacji

zadanie
(tytuł/nazwa programu)

propozycja dofinansowania

 
1.

Parafia Rzymskokatolicka, Kościół parafialny św. Antoniego w Roszkowicach, Roszkowice 19,
46-220 Byczyna

Roboty malarskie wewnątrz kościoła w Roszkowicach
2.000,00 zł
 
2.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Kostowie,Kościół filialny św. Jacka w Miechowej

Impregnacja ścian kościoła środkiem impregnującym “Altacin”

5.000,00 zł
 
     
 
3.

Parafia Ewangielicko – Augsburska w Wołczynie, Ewangielicki Kościół św. Mikołaja w Byczynie Pl. Wolności 1, 46-220 Byczyna

Wymiana dachu górnego nad prezbiterium strona południowa wraz z zamontowaniem rynien

3.000,00 zł
 
4.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach, Biskupice 1, 46-220 Byczyna

Remont drewnianego zabytkowego kościoła w Biskupicach w zakresie remontu loży nad zakrystią, remont loży południowej, remont wieży, remont zniszczonych schodów, balustrad w wieży oraz podłóg, remont kruchty- wymiana posadzki, konserwacja szalowania ścian od zewnątrz.

4.000,00 zł
 
 
Sporządził: Iwona Sarnowska
 
 
 
 
 
 

                                                  Burmistrz Byczyny

                                               /-/ Ryszard Grüner