Logo Byczyny

Dotacje celowe na zabytki 2013

baner burmistrz.jpeg

Wp–IV.4125.11.2012 r.                         Byczyna, dnia 04.09.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2013.

 

Na podstawie Uchwały Nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie  przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 88, poz. 1050).  

Burmistrz Byczyny zawiadamia

o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2013 do dnia 1 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, w sekretariacie pok. nr 21, do godz. 16:00. 

Zasady, tryb wnioskowania i udzielania dotacji określa uchwała nr LIV/395/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie  przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 88, poz. 1050)


                                                                        Burmistrz Byczyny

                                                                      /-/ Ryszard Grüner

DOCWniosek_o_Udzielenie_w_roku_2013_Dotacji_Celowej.doc (88,00KB)