Logo Byczyny

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Pliki do pobrania:

PDFZasady segregacji odpadów w gminie Byczyna - ulotka informacyjno-edukacyjna.pdf (1,79MB)


DO ZBIERANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ (BEZ ZARZĄDCY)

NA ODPADY ZMIESZANE, BIODEGRADOWALNE I SZKŁO PRZEWIDZIANO POJEMNIKI :

- do 5 osób o pojemności minimum 120 l

- powyżej 5 do 10 osób o pojemności 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 osób: kombinacja pojemników o łącznej pojemności 1100 l lub pojemnik o pojemności 1110 l

NA PAPIER ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE I METAL PRZEWIDZIANO :

- worki o pojemności minimum 120 l

 

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (Z ZARZĄDCĄ)

NA ODPADY ZMIESZANE PRZEWIDZIANO POJEMNIKI:

- do 5 osób o pojemności minimum 120 l

- powyżej 5 do 10 osób o pojemności 240 l lub 2 x 120 l

- powyżej 10 osób: kombinacja pojemników o łącznej pojemności 1100 l lub pojemnik o pojemności 1110 l

- powyżej 20 osób o pojemności 1100 l

NA ODPADY SEGREGOWANE PRZEWIDZIANO POJEMNIKI O POJEMNOŚCI:

- od 0,12 m3 do 1,5 m3 na papier

- od 0,12 m3 do 1,5 m3 na tworzywa sztucznie i metal

- od 0,12 m3 do 1,5 m3 na szkło

- od 0,12 m3 do 1,5 m3 na odpady biodegradowalne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) właściciele nieruchomości do roku 2022 mają obowiązek dostosować pojemniki kolorystycznie do danej frakcji odpadu tj. pojemnik na odpady biodegradowalne – koloru brązowego, odpady zmieszane – koloru np. czarnego/grafitowego, szkło – koloru zielonego, papier – koloru niebieskiego, tworzywa sztuczne i metal – koloru żółtego.