Logo Byczyny

KONTAKT

Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie można uzyskać  również:

- w Urzędzie Miejskim w Byczynie, parter pok. nr 4 lub 7 oraz pok. nr 24, II piętro

- pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 28 lub wew. 11

- pod adresem e-mail:  lub a.rychlik@byczyna.pl 

Osoba do kontaktu w sprawach śmieci: Pani Magdalena Olender oraz Pani Angelika Rychlik