Logo Byczyny

Współpraca zagraniczna ze Stowarzyszeniem Gmin Deidesheim (Niemcy)

Drodzy Mieszkańcy Gminy !

W dniach 27 - 29 czerwca 2002 r. delegacja Gminy Byczyna pod moim przewodnictwem gościła w Deidesheim w Nadrenii Palatynacie w Republice Federalnej Niemiec.
12 osobowa delegacja wyjechała na zaproszenie Pani Marion Magin, Burmistrza Stowarzyszenia Gmin Deidesheim. Koszty pobytu delegacji pokryło Stowarzyszenie Gmin Deidesheim, natomiast koszty przyjazdu, z uwagi na szczupłość finansów Gminy Byczyna, w 50 % pokryli uczestnicy delegacji. Gmina pokryła połowę kosztów przejazdu. Celem wyjazdu naszej delegacji było podpisanie aktu partnerstwa między Stowarzyszeniem Gmin Deidesheim a Gminą Byczyna, co miało miejsce podczas uroczystej sesji Rady Stowarzyszenia Gmin w dniu 28 czerwca 2002 r.
Podpisanie aktu partnerstwa zostało poprzedzone podjęciem uchwały Rady Stowarzyszenia Gmin Deidesheim z dnia 10 czerwca 2002 r. o podpisaniu aktu partnerstwa.Ja podjąłem uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie, wyrażającą wolę zawarcia aktu partnerstwa, w dniu 21 czerwca 2002 r.
28 czerwca 2002 r. jest ważną datą w historii Gminy Byczyna, gdyż w tym dniu podpisany został pierwszy akt partnerstwa Gminy. Kilkuletnie starania Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego zostały urzeczywistnione. Istotnego wsparcia dla starań Gminy mających na celu podpisanie tego aktu partnerstwa udzielili Pan Stanisław Rakoczy, Starosta Kluczborski i Pani Sabine Röhl, Starosta Bad Dürkheim ( Powiat Kluczbork i Powiat Bad Dürkheim zawarły akty partnerstwa w 2000 r.).
Bez takiego wsparcia podpisanie tego aktu partnerstwa być może byłoby niemożliwe.
Istotne znaczenie dla rozwoju współpracy partnerskiej ma fakt podpisania aktów partnerstwa przez gminy Kluczbork i Wołczyn również z gminami powiatu Bad Dürkheim.
Podpisanie aktu partnerstwa stanowi podstawę do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami, związkami, szkołami, instytucjami kultury, kościołami, przedsiębiorcami
oraz mieszkańcami Gminy Byczyna oraz Deidesheim. Pierwsze efekty partnerstwa to między innymi otrzymanie samochodu strażackiego od Stowarzyszenia Gmin Deidesheim dla OSP Byczyna, wyrażenie woli przyjęcia 4 uczniów Technikum w Polanowicach do odbycia praktyk hotelarskich w Deidesheim, nawiązanie kontaktów listownych pomiędzy uczniami szkół w Byczynie i Deidesheim, przyjazd do Byczyny młodych piłkarzy z Niderkirchen, zaproszenie jednego z przedsiębiorców w Byczynie na kiermasz przedświąteczny w Deidesheim. Wyrażam przekonanie, że w następnych latach partnerstwo będzie się rozwijać, a wybrane w jesiennych wyborach organy gminy stworzą właściwe warunki do rozwoju tego partnerstwa i będą to partnerstwo wspierać.


Z wyrazami szacunku              
Komisarz Rządowy dla gminy Byczyna
Tomasz Poznański        
        

 


 

herb_lewy.jpeg                                       herb_prawy.jpeg
A k t     p a r t n e r s t w a

Założenie partnerstwa pomiędzy
Stowarzyszeniem Gmin Deidesheim i Gminą Byczyna

 

Dla zachowania pokoju na świecie jest potrzebna ścisła wspólnota wschodnich i zachodnich krajów Europy.
Polacy i Niemcy jako sąsiedzi ponoszą w tej sprawie szczególną odpowiedzialność.

W tym przekonaniu, że tylko wspólnota, pokój i dobrobyt mogą przeprowadzić ludzkość przez trzecie tysiąclecie zakładają wybrani przedstawiciele


Stowarzyszenia Gmin Deidesheim

oraz

Gminy Byczyna

partnerstwo


To partnerstwo ma wspierać kontakt pomiędzy mieszkańcami obu gmin, pomagać we wzajemnym porozumieniu pomiędzy Polską i Niemcami
i stanowić drogę do stałego współżycia w wolności i pokoju.
To partnerstwo ma również popierać stosunki społeczne, kulturalne
i gospodarcze.
Przede wszystkim liczy się wymiana młodzieży i pomoc przy tworzeniu nowoczesnych struktur administracyjnych.

Obydwie gminy dążą do tego aby tym partnerstwem dołączyć się do rozwoju Zjednoczonej Europy tak jak już było żądane od Polaków i Niemców w roku 1832 na zamku Hambach.


Deidesheim, dnia 28 czerwca 2002 r.

Marion Magin
Burmistrz

Tomasz Poznański
Burmistrz Komisarz
Rządowy

 

 


 

wspol01.jpeg
Wejście do Ratusza po przyjeździe do Deidesheim - od lewej: Pan Burmistrz Komisarz Rządowy Tomasz Poznański i Pani Burmistrz Stowarzyszenia Gmin Deidesheim Marion Magin. (fot.W. Skoczylas)

wspol02.jpeg
Podpisanie aktu partnerstwa - z dołu od lewej :Burmistrz Komisarz Rządowy Pan Tomasz Poznański, Burmistrz Stowarzyszenia Gmin Deidesheim Pani Marion Magin, były Burmistrz Byczyny Pan Jacek Pawlicki oraz Starosta Bad Dürkheim Pani Sabine Röhl. (fot.W. Skoczylas)

wspol03.jpeg
Delegacja gminy Byczyna goszczona w Deidesheim w Nadrenii Palatynacie w Republice Federalnej Niemiec z Panią Marion Magin i tłumaczem B. Stiburskim. (fot. W. Skoczylas)

wspol04.jpeg
Przypieczętowanie aktu partnerstwa - od lewej :Burmistrz Komisarz Rządowy Pan Tomasz Poznański, Burmistrz Stowarzyszenia Gmin Deidesheim Pani Marion Magin, (fot.W. Skoczylas)

 


Wystąpienie Burmistrza Komisarza Rządowego Tomasza Poznańskiego na uroczystej sesji Rady Stowarzyszenia Gmin Deidesheim, przed podpisaniem aktu partnerstwa.

Szanowna Pani Burmistrz !
Szanowna Pani Starosto !
Panie i Panowie Radni !
Drodzy Przyjaciele !

Mam zaszczyt przewodniczyć delegacji gminy Byczyna, która przybyła do Deidesheim na zaproszenie Pani Burmistrz Marion Magin.
Nasza gmina jest gminą małą, zajmuje powierzchnię 183 km2, liczy 10.100 mieszkańców, w tym w mieście Byczyna mieszka 3.700 osób. Sytuacja gminy jest szczególna. Premier Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Miller wprowadził 18 grudnia 2001 r. Zarząd Komisaryczny dla gminy Byczyna, zawieszając organy gminy pochodzące z wyborów samorządowych. Jednocześnie Premier wyznaczył mnie, na wniosek Wojewody Opolskiego, na Komisarza Rządowego dla Gminy. Funkcję tę będę sprawował do wyborów, które odbędą się w październiku 2002 r. W okresie tym jednoosobowo wykonuję obowiązki Rady Miejskiej, Zarządu Gminy oraz Burmistrza. Głównym celem naszej wizyty w Deidesheim jest podpisanie aktu partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Deidesheim a gminą Byczyna. Powracam myślami do mojego pobytu z delegacją powiatu Kluczbork w Bad Dürkheim w kwietniu 2002 r. Wówczas podczas konferencji na zamku Hambach,  "Polska i Niemcy razem w Europie" byłem zbudowany wypowiedziami zarówno Pani Starosty jak i Pani Burmistrz nt. rozwoju partnerstwa między Bad Drkheim i Kluczborkiem.
Myślę, że nasze oczekiwania co do współpracy partnerskiej między Stowarzyszeniem Gmin Deidesheim i gminy Byczyna są zbieżne. Chcielibyśmy, aby w ramach partnerstwa spotkały się stowarzyszenia, administracje, aby następowała wymiana doświadczeń między strażami pożarnymi. Uważam, że szczególne miejsce dla partnerstwa należy się wymianie młodzieży, w tym spotkania szkół i kontakty sportowe. Młodzież w naszym kraju znacznie się zmieniła w stosunku do okresu sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Chętnie uczy się języków zachodnich i jest otwarta na propozycje współpracy. Za ważne uważam porozumienia międzyludzkie, kulturalne i w zakresie rozwoju gospodarczego. Uważam, że należy tworzyć wspólne wartości i normy.
A wszystko to ma na celu tworzenie wspólnej przyszłości w pokoju obu państw.

Szanowni Państwo !
Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla naszej Gminy. Jest to dzień historyczny, w którym gmina Byczyna podpisuje pierwszy w historii akt partnerstwa. Dzień ten jest finałem starań wielu osób, które starały się doprowadzić do tego partnerstwa. Szczególnie pragnę podziękować Pani Staroście Bad Dürkheim za jej wsparcie. Dziękuję ludziom z gminy Byczyna, którzy byli inicjatorami spotkań partnerskich, a szczególnie Panu Jackowi Pawlickiemu, który jako Burmistrz Byczyny włożył dużo serca, aby do podpisania tego aktu doszło.

Szanowni Państwo !
Dziś podpiszemy formalny akt partnerstwa. Ale tak naprawdę to partnerstwo już istnieje. Niedawno, bo w pierwszych dniach maja gościła u nas drużyna piłkarska młodzieży z Niederkirchen. Zauważyłem, że podczas tej wizyty doszło do serdecznych spotkań z naszą młodzieżą, nawiązały się przyjaźnie. Myślę, że tak między innymi należy rozumieć partnerstwo. Natomiast podczas obecnego pobytu naszej delegacji widzę zainteresowanie partnerstwem ze strony stowarzyszeń, firm i szkół, których byliśmy gośćmi. Zrobiliśmy dzisiaj pierwszy i ważny krok do partnerstwa. Teraz wszystko w rękach ludzi pracujących w stowarzyszeniach, szkołach, klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych Deidesheim i Byczyny itd. Myślę, że cele partnerstwa, jakie sobie założyliśmy, będą osiągnięte, a partnerstwo będzie się rozwijać w różnych nowych dziedzinach dla wspólnego dobra i przyszłości Polski i Niemiec w zjednoczonej Europie.

 

Tłumaczenie artykułów z Dziennika Die Rheinpfalz z 29 czerwca 2002r.

"Wspierać spotkanie z ludźmi ".

Deidesheim :
Wczoraj wieczorem podpisano umowę
o partnerstwie pomiędzy Związkiem Gmin
i polskim miastem Byczyną.

W wypełnionej po brzegi sali ratusza Związku Gmin Deidesheim, burmistrz Marion Magin i jej polski kolega po fachu, Tomasz Poznański, przypieczętowali wczoraj wieczorem niemiecko - polskie partnerstwo pomiędzy Związkiem Gmin Deidesheim i Byczyną z Górnego Śląska. Jako trzecia gmina powiatu Bad Dürkheim po miastach : Bad Dürkheim i Haßloch, Związek Gmin Deidesheim od dziś prowadzi oficjalne kontakty z polską gminą w powiecie Kluczbork, z którym już powiat Dürkheim utrzymuje partnerstwo. " Naszym Gminom życzę długiej i pogłębiającej się przyjaźni w pokoju ", wyraziła Marion Magin swoją radość.
Tak jest w tekście umowy partnerskiej :
" To partnerstwo ma wspierać spotkania przedstawicieli obu gmin, celem wspólnego porozumienia między Polską i Niemcami i ma torować drogą trwałej i pokojowej współpracy w duchu wolności ".
Budowę wspólnych wartości i norm dla obu narodów , jako główny cel partnerstwa, zadeklarował Tomasz Poznański, komisaryczny burmistrz Byczyny.
" To nie jest partnerstwo między gminami, lecz między ludźmi , którzy w nich żyją ", Poznański i jego poprzednik na stanowisku, Jacek Pawlicki, podkreślili rolę młodzieży w kontaktach między gminami.
" Partnerstwo jest najlepszą inwestycją na przyszłość ", podsumowała starosta Sabina Röhl nowe niemiecko - polskie partnerstwo w powiecie Bad Dürkheim.
Rada zaaprobowała program. Przedtem Rada Związku Gmin jednogłośnie zaaprobowała program partnerstwa . W dokumencie porozumiały się obydwie gminy w kwestiach dotyczących wymiany doświadczeń i poparcia w dziedzinach oświaty, kultury i sportu. Także istniejące już kontakty winne ulec pogłębieniu, a partnerstwo umocni współpracę między specjalistami obu gmin w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Obok kulturalnych i sportowych spotkań, obie strony myślą również o naukowej i gospodarczej wymianie wewnątrz partnerstwa. Jednocześnie ma zaistnieć współpraca w dziedzinie turystyki.Również przedstawiciele rady frakcyjnej Franz Knecht ( CDU ) Klaus Wehniges (FWG) Heiner Schwartz (SPD) i Ruth Ratter (Grüne) z zadowoleniem przyjęli szczególne pogłębienie niemiecko - polskich kontaktów. W dniu 10 czerwca Rada Związku Gmin Deidesheim zatwierdziła przyjęcie oficjalnego partnerstwa z Byczyną.

 

" NA ZDROWIE "
dla Dornfelder`a

- Forst : Jak polska delegacja została zapoznana z palatyńską kulturą wina.

" Kiedy rozpoczniecie dostawy do Byczyny ?", pytali polscy goście w czwartkowy wieczór, przy udanej degustacji wina w Związku Winiarzy w Forst. Po pieszej wędrówce z " Paradiesgarten" w Deidesheim do Forst, chcą wreszcie spróbować wina, którego pochodzenie z nasłonecznionych upraw wokoło Forst pokazał miejscowy burmistrz Hans Spindler. 13 osobowa delegacja górnośląskiej Gminy Byczyna, jest czasowo w odwiedzinach w Gminie Związkowej Deidesheim by rzypieczętować wzajemne partnerstwo. "Zaprezentowane wina są najwyższej jakości", jak wyjaśniła burmistrz Gminy Związkowej Marion Magin , a goście potrafili to docenić. A więc " na zdrowie "dla Dornfelder`a i " może niedługo będzie dostępny w Polsce" takie były komentarze zadowolonych gości. Podczas , 5gdy dobre krople płynęły przez gardła, uczono co nieco o teorii. Na przykład " Siorbanie jest nieprzyzwoite, natomiast przy winie dozwolone ", zapewniał swojej towarzyszce biesiadnej Ernst Reinhardt, przełożony klubu tenisowego w Deidesheim.
" Korzenne wyselekcjonowane składować dziesięć lat ? "było zdziwione pytanie, to będzie wcześniej wypite". A że wino jest również zdrowe, w Niemczech zapanował w ostatnich latach boom na czerwone wino. "Czerwone wino zapobiega zawałowi serca", powiedział Kierownik Dietmar Bonn o Dornfelderze, który zdobył serce pijących czerwone wino. Światowej sławy "Riesling" pozostanie oczywiście najważniejszą odmianą, przy 85 procent uprawy- i tego chcemy się trzymać. Pod wrażeniem byli przedstawiciele miast i różnych związków polskiej gminy partnerskiej, podczas oprowadzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Ernesta Lucasa, po zakładzie przy Związku Winiarzy w Forst. W piwnicy dziwili się niemało, że do ręcznego czyszczenia drewnianych beczek, można wejść przez tak mały otwór. Również zimna fermentacja wzbudziła duże zainteresowanie i kilkakrotnie o to pytano, zawsze za pośrednictwem tłumacza Bartholomänsa Stiburski. Kultura wina istnieje też w Polsce, jednak pije się tam więcej piwa. Instalacja zostanie wkrótce zmodernizowana i butelki zostaną maszynowo umieszczone w kartonach. Ciężko jest znaleźć pracowników do tej pracy, powiedział Bonn i wyraził zadowolenie z tego, że wciąż jeszcze polskie siły robocze i pomocnicy żniwni przybywają do Niemiec. Nie tylko wino, ale również śródziemnomorskie rośliny budziły podziw gości z sąsiedniego kraju. Jak przezimuje oleander ?, chciała wiedzieć jedna pani, widząc kwitnące krzewy, ponieważ otrzymała szczepkę w podarunku. A dzikie mirabelki przypominają byłemu burmistrzowi Byczyny, Jackowi Pawlickiemu drzewo we własnym ogrodzie i stały się okazją do zaproszenia Marion Magin na degustację swojego domowego wina mirabelowego. Na wieczór delegacja, w towarzystwie miejscowego burmistrza i przedstawicieli stowarzyszeń z związku Gmin, została zaproszona do szynku Spindlera.

 

WÓZ STRAŻACKI


Jeszcze przed uroczystym podpisaniem między Gminą Byczyna a Zrzeszeniem Gmin Deidesheim, współpraca między naszymi regionami przybrała realne i konkretne kształty. Byczyńscy strażacy otrzymali w prezencie od swoich niemieckich kolegów z Deidesheim bojowy wóz strażacki - samochód volkswagen, wyposażony w sprzęt gaśniczy : motopompę i przenośny zbiornik na wodę. Auto jest całkowicie sprawne i dobrym stanie technicznym. Strażacy twierdzą, że może być wykorzystane zarówno do udziału w akcjach ratowniczych, jak i do celów transportowych na potrzeby gminnej OSP.
" Ten dar, to nie tylko pomoc dla nas wszystkich - to również dowód sympatii ze strony niemieckich partnerów i dobre rokowania dla współpracy naszych gmin " - mówią byczyńscy strażacy.

W. S.


2012

P9210003.jpeg P9210004.jpeg P9210008.jpeg P9210012.jpeg P9210022.jpeg P9210023.jpeg P9210024.jpeg P9210026.jpeg P9210034.jpeg P9210038.jpeg P9210039.jpeg P9210047.jpeg