Logo Byczyny

WFOŚiGW w Opolu organizuje spotkania dla przedsiębiorców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o udzielanych pożyczkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z powyższym organizuje we współpracy z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich cykl spotkań, które mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom możliwości korzystania ze wsparcia zewnętrznego i przedstawienie korzystnych warunków współpracy. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

* PDFWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o cyklu spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami dot. udzielania przez Fundusz pożyczek.pdf (1,57MB)

* JPEGOgłoszenie o cyklu spotkań dla przedsiębiorców.jpeg (65,82KB)