Logo Byczyny

Informacja o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 2 marca 2012 r. poinformował Wydział Polityki Społecznej o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl .

Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zajrzenia na podaną wyżej stronę internetową i zapoznanie się z proponowaną tematyką.