Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.03.2012 r.

       W dniu 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad.
 
3. Wybór Sekretarza obrad.
 
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyodrębnienia /nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2013 r.,

b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Ewangielicko-Augsburskiej w Wołczynie na prace przy Ewangelickim Kościele św. Mikołaja w Byczynie,

c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach na prace przy zabytkowym drewnianym Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach,

d) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii w Roszkowicach na prace przy Kościele parafialnym św. Antoniego w Roszkowicach,

e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kostowie na prace przy zabytkowym Kościele filialnym św. Jacka w Miechowej,

f) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

g) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

h) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w 2011 r.

8. Stan infrastruktury sportowej na terenie g. Byczyna, dostępność i frekwencja.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne wnioski i zapytania.
12.  Komunikaty.

13.  Zakończenie sesji.
 
 
 
                                                           Przewodniczący
 
                                                           Rady Miejskiej w Byczynie
 
                                                           Grzegorz Kapica