Logo Byczyny

Komunikat o jakości wody po awarii sieci wodociągowej 23.03.2012

Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego
 w Polanowicach-Byczynie z dnia 23 marca 2012 r.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w dniu 22.03.2012 r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych kolejne próbki wody we wsi Biskupice oraz w Kochłowicach, Jakubowicach i Proślicach.

 

Na podstawie wstępnych wyników badań, w próbkach wody pobranej w Biskupicach w szkole podstawowej i bloku 3a/3 oraz w Kochłowicach 6A stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

W związku z powyższym wykorzystywanie takiej wody do picia, do przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas kąpania czy mycia może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Woda ta może być używana wyłącznie do celów sanitarnych. Ostateczne wyniki badań mikrobiologicznych wody będą znane w dniu 26.03.2012 r.

Zgodnie z informacją podaną przez administratora wodociągu, woda jest chlorowana.

Pod względem fizykochemicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 ze zmianami). Poniżej przedstawiono wartości wybranych parametrów:

 

Punkt pobrania próbki

Parametr

Mętność

Barwa

Zapach

Amoniak

1. Biskupice szkoła     podstawowa

0,52

5

A

0,18

2. Biskupice blok 3a/3

0,39

5

A

<0.05

3. Biskupice 32

0,20

5

A

<0,05

4. Kochłowice 6A ALBA   EKO  PLUS

0,39

5

A

<0,05

5. Jakubowice 18

0,18

5

A

<0,05

6. Proślice 61/15

0,31

5

A

<0,05

 

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku pod numerem telefonu 601 226 721.

W dniu 24.03.2012 r. zostaną pobrane kolejne próbki do badań mikrobiologicznych; o wynikach będziemy informować na bieżąco.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                     w Kluczborku