Logo Byczyny

Komunikat o jakości wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Polanowice-Byczyna z dnia 26.03.2012 r.

 

Komunikat o jakości wody pochodzącej z wodociągu sieciowego
Polanowice-Byczyna z dnia 26.03.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranej w dniu 24.03.2011 r. (sobota) w następujących punktach:

       Polanowice stacja wodociągowa,

       Polanowice woda surowa studnie nr 1 i 3,

       Biskupice 11,

       Biskupice 32,

       Biskupice szkoła podstawowa,

       Biskupice 3a/3

       Kochłowice 6A,

       Kochłowice 43

informuje, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) i nadaje się do spożycia.

Dodatkowo w dniu 26.03.2012 r. pobrano do badań laboratoryjnych kolejne próbki z Biskupic i Kochłowic. O wynikach badań poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Kluczbork, 26.03.2012 r.  

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                             w Kluczborku