Logo Byczyny

Współpraca zagraniczna z gminą Csókakö (Węgry)

HUN_Csokako_COA.jpeg

W dniach 6-9 lipca 2012 r. gościła w Byczynie delegacja z gminy Csókakö z Węgier. Goście przybyli do nas w celu nawiązania współpracy i podpisania aktu partnerstwa. W sobotę odwiedzili byczyńską izbę tradycji i punkt widokowy oraz przechadzając się malowniczymi uliczkami miasteczka zwiedzili wszystkie zabytki Byczyny. Następnie udali się na stadion miejski, gdzie węgierska drużyna piłkarska rozegrała mecz towarzyski z drużyną z Byczyny. Wójt gminy Csókakö złożył na ręce Burmistrza Byczyny bochen chleba, a piłkarze przywitali naszą drużynę symbolicznymi butelkami węgierskiego wina z wizerunkiem węgierskiej drużyny. Mecz zakończył się remisem 3:3. Następnie goście brali udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów XXX Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów i 24. Mistrzostw Polski Oldbojów.

W niedzielę węgierska delegacja odwiedziła Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach i ponownie zawitała na stadion im. Kazimierza Górskiego, by tam właśnie uczestniczyć w uroczystym momencie podpisania aktu partnerstwa przez Burmistrza Csókakö - Fűrész György i Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera.

Celem partnerstwa jest: kształtowanie pozytywnego wizerunku partnera i udoskonalanie kontaktów między ludźmi żyjącymi w różnych miastach, krajach i kulturach; wspólna wymiana doświadczeń i wspólne wspieranie w wykonywaniu zadań własnych gmin, a w szczególności w dziedzinie szkolnictwa i oświaty, kultury i sportu, spraw socjalnych i gospodarczych; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów między różnymi organizacjami (m.in. związkami, kościołami, stowarzyszeniami); współpraca w zakresie kształcenia i kontynuowania nauki poprzez wymianę programów młodzieżowych; współpraca w dziedzinie ruchu turystycznego; uczestnictwo we wzajemnie organizowanych imprezach, które będą przedstawiały w szerokim zakresie życie kulturalne, sportowe, naukowe i gospodarcze.

 

P7070003.jpeg P7070009.jpeg P7070014.jpeg P7070022.jpeg P7070031.jpeg P7070037.jpeg P7070040.jpeg P7070044.jpeg P7070045.jpeg P7070052.jpeg P7070053.jpeg P7070054.jpeg P7070056.jpeg P7080092.jpeg P7080095.jpeg P7080097.jpeg P7080099.jpeg P7080102.jpeg P7080106.jpeg P7090122.jpeg


 

Na zaproszenie Burmistrza Csókakö Fűrész`a György i Pani Dyrektor szkoły w Csókakö – Évy Bócz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Arturem Oślizło, opiekunami i Panią Wiceburmistrz - Ewą Bartosiewicz pojechali na Węgry. Podczas trwającego od 25-30 października 2012 r. (6 dni) pobytu byczyńska delegacja mogła przekonać się o gościnności węgierskich przyjaciół, gdyż dzieci z byczyńskiej szkoły nocowały u węgierskich rodzin. Rodziny te towarzyszyły im również przez całość pobytu we wszystkich przewidzianych punktach wizyty na Węgrzech. A program był bardzo atrakcyjny i napięty. Byczyńska delegacja zwiedziła  m.in. Parlament w Budapeszcie, Balaton, zamek w  Csókakö i inne zamki w okolicy oraz szkołę w Mór.

W sobotę dla byczyńskich i węgierskich dzieci odbyły się wspólne zajęcia m.in. techniczno-plastyczne, sportowe. Nie mogło obyć się również bez zajęć tanecznych i zabaw ruchowych. Nauka węgierskiego tańca, którym jest czardasz nie przysporzyła naszym uczniom większych kłopotów, ale i polskie kroki taneczne nie okazały się dla węgierskich przyjaciół zbyt skomplikowane. Wspólne tańce bardzo zbliżyły do siebie wszystkich zebranych. Jeszcze większe emocje i chwile refleksji wzbudził wieczór przy fortepianie i koncert w wykonaniu niewidomej kobiety.

Wizyta na Węgrzech okazała się bardzo owocna, a zawiązane przyjaźnie z pewnością będą trwałe. Pożegnanie było trudne, gdyż przed wyjazdem nie obyło się bez łez. Węgierscy przyjaciele przyjęli nasze zaproszenie i obiecali przyjechać ponownie do Byczyny w przyszłym roku.

 

 _MG_0259.jpeg _MG_0271.jpeg _MG_0303.jpeg _MG_0377.jpeg DSCF2762.jpeg DSCF2782.jpeg DSCF2800.jpeg DSCF2801.jpeg DSCF2857.jpeg DSCF3062.jpeg DSCF4363.jpeg DSCF3175.jpeg DSCF3178.jpeg DSCF3422.jpeg DSCF3454.jpeg DSCF3512.jpeg DSCF3673.jpeg DSCF3829.jpeg DSCF4221.jpeg DSCF3949.jpeg DSCF4217.jpeg DSCF3841.jpeg Kép 273.jpeg Kép 309.jpeg DSCF2793.jpeg DSCF2799.jpeg DSCF3157.jpeg DSCF3160.jpeg DSCF3244.jpeg DSCF3738.jpeg DSCF3821.jpeg DSCF4250.jpeg


2013

W ramach współpracy na początku czerwca 2013 r. delegacja z gminy Byczyna w składzie: Ewa Bartosiewicz – Z-ca Burmistrza, Grzegorz Kapica – Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie, Jolanta Rudziewicz – Radna Rady Miejskiej w Byczynie, Artur Oślizło – Dyrektor PSP w Byczynie oraz Marcin Juszczyk – Prezes Spółdzielni Socjalnej U.H.P. w Byczynie gościli w gminie Csókakö.

Byczyńska delegacja została zaproszona do partnerów na obchody 230. rocznicy powstania szkoły podstawowej w Csókakö. W imieniu Burmistrza Byczyny nasi reprezentanci złożyli na ręce dyrekcji węgierskiej szkoły słodkie upominki oraz gratulacje za owocną i wspaniałą pracę na rzecz placówki, życząc wszystkim uczniom i nauczycielom kultywowania pięknej tradycji szkoły i realizacji dalszych ambitnych przedsięwzięć.

Pod koniec czerwca 2013 r. na zaproszenie gminy Csókakö pojechała kolejna delegacja z gminy Byczyna, w skład której wchodzili oprócz pracowników Urzędu Miejskiego, radnych Rady Miejskiej w Byczynie i dyrektorów jednostek organizacyjnych także lokalni przedsiębiorcy oraz piłkarze z gminnych klubów sportowych.

Podobnie jak na ubiegłorocznym XXX Zlocie Piłkarzy Weteranów i Mistrzostwach Polski Oldbojów w Byczynie, tak tym razem na boisku w Csókakö piłkarze rozegrali mecz, zakończony remisem 5-5. Ponadto uczestnicy wyjazdu zwiedzili malownicze miasteczko na Węgrzech i wzięli udział w zorganizowanych przez partnerów wydarzeniach i przygotowanych atrakcjach. 

10338_427370657370864_282055994_n.jpeg 1012657_427370227370907_1874373063_n.jpeg 1012107_4604112475918_933192635_n.jpeg

996163_427369900704273_1298989059_n.jpeg 179795_427370034037593_779207021_n.jpeg 988604_427369710704292_1281584739_n.jpeg

 

W dniach 23-28 czerwca 2013 r. gościła w Byczynie delegacja 20 uczniów wraz z opiekunami z gminy partnerskiej Csókakö. Nasi goście nocowali u zaprzyjaźnionych rodzin polskich i dzieci z tych rodzin towarzyszyły grupie przez cały czas pobytu.

W poniedziałek przyjaciele z Węgier  zostali uroczyście powitani na apelu w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i uczniami przygotowała program artystyczny oraz prezentację multimedialną poświęconą życiu szkoły, jej osiągnięciom, ofercie kół zainteresowań. Następnie miał miejsce spacer po Byczynie, zwiedzenie jej najcenniejszych zabytków i poznanie historii miasta, do którego goście przyjechali. Po obiedzie odbyły się zajęcia muzyczno-taneczne w Ośrodku Kultury, gdzie dzieci uczyły się śpiewać polskich piosenek i trenowały układ taneczny w technice breakdance. Następnie goście udali się do Polsko-Czeskiego Centrum Rycerstwa w Biskupicach, gdzie uczyli się m.in. strzelania z łuku, rzutu toporkiem i korzystali ze wszystkich innych atrakcji oferowanych przez gród rycerski.

W dniu następnym, mimo brzydkiej pogody i opadów deszczu na gości czekały atrakcje przygotowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kostowie, m.in. gry i zabawy, zajęcia edukacyjne, poczęstunek, a po południu basen w Ostrzeszowie i dyskoteka w PSP Byczyna.

W kolejnych dniach nasi węgierscy przyjaciele zwiedzili JuraPark Krasiejów i uczestniczyli w ognisku harcerskim przygotowanym na ich cześć oraz brali czynny udział w zajęciach przygotowanych przez PSP Byczyna np. z abstrakcyjnego rysowania, komputerowych, kulinarnych w języku angielskim, sportowych, muzycznych.

Burmistrz Byczyny składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzinom, instytucjom i osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i pomoc w organizacji pobytu delegacji z Csókakö. 

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg 10.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg 21.jpeg 22.jpeg 23.jpeg 24.jpeg 25.jpeg