Logo Byczyny

Spotkanie pn. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL 12.04.2012 r.

      Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach trwającego naboru do konkursu zamkniętego dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

 

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.
  2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .

        O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty:

  wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

      Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 29.03.2012r. do dnia 04.05.2012r.

         Ponadto informujemy o spotkaniu pn. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL, które odbędzie się 12.04.2012r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w sali 213.

       Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r. z:

Lokalnym Punktem Informacyjnym

o Funduszach Europejskich

JUSTYNA WITEK, KORNELIA JAKUBASZEK

e-mail:

tel. 077 418 52 18, wew.180, 183, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

www.powiatkluczborski.pl

 

Regionalnym Ośrodkiem EFS w Opolu

 Anita Wawrów

Specjalista ds. informacji i promocji
ul. 1 Maja 13/2, Opole, tel.: 077/4025116.
www.opole.roEFS.pl

W załączeniu poniżej konspekt i program spotkania:

DOCKONSPEKT.doc (140,00KB)

DOCPROGRAM.doc (137,50KB)