Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 26.04.2012 r.

         W dniu 26.04.2012 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

    
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XXI/15/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r.,

b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do realizacji zadania pracy z rodziną,

c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7. Stan infrastruktury sportowej na terenie gminy Byczyna, dostępność i frekwencja.

8. Struktura zatrudnienia w administracji samorządowej, aktualne potrzeby w przyszłości wraz z jednostkami pomocniczymi.

9. Rozpatrzenie skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny.

10. Rozpatrzenie skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny.

11.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i zapytania.
13.  Komunikaty.
14.  Zakończenie sesji.
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
 
Grzegorz Kapica