Logo Byczyny

Targi Aktywnych Form Pomocy w gminie Byczyna!

           We wtorek 24 kwietnia 2012 r. komisja konkursowa oceniła oferty projektowe w konkursie „Targi Aktywnych Form Pomocy edycja 2012 r.”, realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015”. Komisja konkursowa maksymalną ilością 10 punktów oceniła ofertę konkursową nadesłaną przez Gminę Byczyna, województwo opolskie, która prowadzi Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach i przyznała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł.