Logo Byczyny

Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowej dotacji na przystąpienie, założenie, zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w projekcie BIGS- OWES dla subregionu północnego

Zarządzenie Burmistrza Byczyny z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia  ostatecznej listy rankingowej.jpeg

Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowa dotacja.jpeg