Logo Byczyny

Multimedialna Kronika Opolszczyzny

Fundacja Ortus została założona w 2008 roku. Jej siedzibą jest Zamek w Chrzelicach na Opolszczyźnie. Głównym celem Fundacji jest otwarcie i prowadzenie w tym zabytkowym obiekcie Centrum Dialogu Kultur, gdzie inicjowane będą projekty dla ludzi z różnych środowisk, chcących kreatywnie rozwijać swoje umiejętności na płaszczyźnie najnowszych mediów w sztuce, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania te sprzyjać będą międzynarodowej wymianie poglądów i poznawaniu odmiennych kultur. Główne projekty realizowane przez Fundację to: Multimedialna kronika Opolszczyzny, Media Laby w całej Polsce, działania na rzecz regionu.

Podjąć współpracę z fundacją można po zapoznaniu się z działaniami fundacji na ortus.org.pl

W 2013 roku Fundacja Ortus decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Multimedialna kronika Opolszczyzny”. Koordynatorem projektu jest Robert Hellfeier.

Projekt realizowany jest w powiecie Opolskim, Kluczborskim i Oleskim. Organizatorem projektu jest Fundacja Ortus, a partnerami w projekcie są: Uniwersytet Opolski - Instytut Historii oraz Gmina Byczyna.

Rezultatem projektu jest rozbudowanie istniejącej już strony internetowej www.kronikaopolszczyzny.pl o wypowiedzi mieszkańców Opolszczyzny, którzy z własnej perspektywy opowiadają o ważnych wydarzeniach historycznych XX wieku. Studenci z Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzili badania, kwerendy oraz nagrania audio/wideo z mieszkańcami w wybranych miejscowościach regionu.

Strona internetowa projektu jest miejscem prezentacji osiągniętych wyników badań, otwiera publiczną dyskusję na temat wydarzeń XX wieku i ich skutków dla „małych ojczyzn”, ponadto działanie to aktywizuje mieszkańców wybranych powiatów do tworzenia własnej "historii mówionej". Nie ma w Polsce regionu, który kolekcjonowałoby i dokumentował swoją historię opierając się na wspomnieniach świadków - uczestników ważnych zdarzeń dziejowych. Fundacja Ortus prowadzi obecnie tego typu działania na terenie Opolszczyzny. 

plakat - Kronika.jpeg