Logo Byczyny

Wstępne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie II NABÓR

         Informujemy, że zakończyła się ocena formularzy rekrutacyjnych, w wyniku której sporządzono Wstępne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*PDFWstępna Lista Rankingowa Osób Fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (473,76KB)

*PDFWstępna Lista Rankingowa Osób Prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (473,76KB)