Logo Byczyny

Ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie BIGS - OWES dla subregionu północnego

      Ogłaszamy Ostateczne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

* PDFOstateczna lista rankingowa osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie BIGS - OWES dla subregionu północnego.pdf (473,76KB)
* PDFOstateczna lista rankingowa osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie BIGS - OWES dla subregionu północnego.pdf (473,76KB)