Logo Byczyny

Konferencja pn. Małe miasta średniowieczne w świetle badań archeologicznych 19-20.05.2012 r.

BYCZYNA KONFERENCJA.jpeg

Program konferencji

Małe miasta średniowieczne w świetle badań archeologicznych

Byczyna, Ratusz – sala obrad Rady Miejskiej

w Byczynie

19 – 20 maja 2012 r.

19 maja 2012 r. (sobota)

godz. 10.00 – 10.15

Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości przez organizatorów prof. dr hab. Sławomira Moździocha z Zakładu Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i mgr Ryszarda Grünera Burmistrza Byczyny.

godz. 10.15 – 10.40

dr Magdalena Przysiężna – Pizarska (Opole), Metodologia badań archeologicznych na terenie cmentarzysk przykościelnych na podstawie badań w Byczynie, pow. Kluczbork.

godz. 10.40 – 11.05

dr Agata Cieślik (Wrocław), Życie i śmierć w średniowiecznym mieście: Mieszkańcy Byczyny w kontekście badań antropologicznych.

godz. 11.05 – 11.30

dr Marcin Böhm (Opole), Byczyna – zastawione miasto. Raz jeszcze o relacjach księcia Ludwika II z dynastią Piastów oleśnicko – kozielskich.

godz. 11.30 – 11.45 przerwa kawowa.

godz. 11.45 – 12.10

prof. dr hab. Jan Kubik (Opole), Historia Gimnazjum Byczyńskiego - jako wyróżnik kulturowy miasteczka.

godz. 12.10 – 12.35

dr Andrzej Legendziewicz (Wrocław), Średniowieczna architektura monumentalna Grodkowa.

godz. 12.35 – 13.00

mgr Anna Cicha (Toruń), O toruńskiej konferencji „Małe miasta na ziemiach polskich w świetle badań archeologicznych i historycznych”.

godz. 13.00 – 13.15 dyskusja.

godz. 13.15 – 14.30 przerwa

godz. 14.30 – 14.55

mgr Anna Pikulska – Stępień (Opole), Rynek jako centrum średniowiecznego miasta na przykładzie Gliwic w XIII–XV w.

godz. 14.55 – 15.20

mgr Grzegorz Borowski (Środa Śląska), Stan i problematyka badań archeologicznych średniowiecznej Środy Śląskiej.

godz. 15.20 – 15.45

dr Roland Mruczek, mgr Wioletta Nowaczyk, mgr Tomasz A. Kastek (Wrocław), Sobótka w świetle najnowszych badań archeologicznych.

godz. 15.45 – 16.10 dyskusja i przerwa kawowa.

godz. 16.10 – 16.35

dr Krzysztof Czapla, Głogów - średniowieczne miasto nad Odrą.

godz. 16.35 – 17.00

mgr Stanisław Firszt (Zielona Góra), Zielona Góra w świetle badań archeologicznych.

godz. 17.00 – 17.25

mgr Paweł Rozwód (Bierutów), Kluczbork w świetle badań archeologicznych.

godz. 17.25 dyskusja.

ok. godz. 18.00 zakończenie pierwszego dnia konferencji.

20 maja 2012 r. (niedziela)

godz. 9.00 – 9.25

dr hab. Joanna Kalaga (Warszawa), Fundusz szpitalny św. Ducha w Wiślicy. Przykład miejskiej opieki zdrowotnej i socjalnej w średniowiecznym mieście małopolskim, na podstawie badań historycznych i archeologicznych.

godz. 9.25 – 9.50 

dr Maciej Trzeciecki (Warszawa), Miasto w budowie. Archeologia o przemianach organizacji przestrzeni średniowiecznego i nowożytnego Radomia.

godz. 9.50 – 10.15

dr mgr Maurycy Kustra (Poznań), Pobiedziska – wielkopolskie miasteczko w świetle badań osadniczych.

godz. 10.15 – 10.30 dyskusja, przerwa kawowa.

godz. 10.30 – 10.55

Przemysław Kołosowski (Chwarszczany), Danków – zapomniane miasto. Wyniki sondażowych badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2009 2010.

godz. 10.55 – 11.20

mgr Hanna Mackiewicz (Olsztyn), Archeologia w odtwarzaniu zabytkowej przestrzeni miejskiej. Wybrane założenia urbanistyczne województwa warmińsko – mazurskiego.

godz. 11.20 – 11.45

dr Anna Kowalska (Szczecin), Małe jest piękne. Średniowieczne miasteczka pomorskie.

godz. 11.45 – 12.00 dyskusja, przerwa kawowa.

godz. 12.00 – 12.25

mgr Renata Wiloch – Kozłowska (Gdańsk), Odkrycia archeologiczne w Tczewie w kontekście badań historii małych miast.

godz. 12.25 – 12.50

mgr Grzegorz Świderski (Olsztyn), Badania archeologiczne przeprowadzone w południowo – wschodniej części starego miasta Braniewa w latach 2010 – 2011.

godz. 12.50 – 13.10

dr Adam Szymański, dr Dorota Schreiber – Kurpiers (Opole), Sztuka Byczyny. Miasto i region.

godz. 13.10 – 13.35 dyskusja, przerwa kawowa.

godz. 13.35 – 14.00

dr Adam Szynkiewicz (Wrocław), Przykłady zastosowania georadaru (GPR) w badaniach archeologicznych.

godz. 14.00 – 14.25

mgr Wojciech Łonak (Olesno), Monety w grobach na pograniczu śląsko – wielkopolskim.

godz. 14.25 – 14.40

mgr Ilona Miklas (Częstochowa), Religia i codzienność czyli o życiu w średniowiecznym mieście.

godz. 14.40 – 15.15

mgr Tomasz Dziedzic (Opole), Od ośrodków grodowych do miejskich.

godz. 15.15 – 15.30 dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Organizatorzy konferencji:

Zakład Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego,

Urząd Miejski w Byczynie.

Współorganizatorzy:

Marszałek Województwa Opolskiego,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,

Towarzystwo Miłośników Starożytności.