Logo Byczyny

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych

 

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2015 ROKU

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne) lub w zawiadomieniach (osoby prawne).

- PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (76,34KB)

- PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf (59,54KB)

- PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci w 2015 roku..pdf (139,31KB)

- PDFUchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców...pdf (161,16KB)

- PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

- PDFZałącznik ZN.pdf (48,14KB)

 

PODATEK ROLNY:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne).

- PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf (58,71KB)

- PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf (60,20KB)

- PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.pdf (211,05KB)

- PDFStawki podatku rolnego.pdf (123,19KB)

- PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

- PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)

- PDFUchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf (211,76KB)

- PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf (194,74KB)

 

PODATEK LEŚNY:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne) lub w zawiadomieniach (osoby prawne).

- PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (61,97KB)

- PDFKomunikat Prezesa GUS.pdf (740,74KB)

- PDFStawki podatku leśnego.pdf (219,75KB)

- PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

- PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

- PDFDT-1_Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (238,76KB)

- PDFDT-1_Załącznik.pdf (374,08KB)

- PDFUchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku..pdf (169,54KB)

 

 


PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

* PDFUchwała Nr 336 w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od nieruchomości w roku 2014.pdf (94,56KB)

* PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (76,34KB)

* PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf (59,54KB)

* PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

* PDFZałącznik ZN.pdf (48,14KB)

 

PODATEK ROLNY:

* PDFStawki podatku rolnego.pdf (182,92KB)

* PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf (60,20KB)

* PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf (58,71KB)

* PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

* PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)

 

PODATEK LEŚNY:

* PDFStawki podatku leśnego.pdf (181,76KB)

* PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (61,97KB)

* PDFZałącznik GRLN.pdf (49,17KB)

* PDFZałącznik ZRL.pdf (50,28KB)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

* PDFUchwała Nr 337 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf (601,51KB)

* PDFRozporządzenie Ministra Finansów, deklaracja, załączniki.pdf (207,69KB)