Logo Byczyny

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych

 

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2015 ROKU

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne) lub w zawiadomieniach (osoby prawne).

- PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

- PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf

- PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci w 2015 roku..pdf

- PDFUchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców...pdf

- PDFZałącznik GRLN.pdf

- PDFZałącznik ZN.pdf

 

PODATEK ROLNY:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne).

- PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf

- PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf

- PDFKomunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.pdf

- PDFStawki podatku rolnego.pdf

- PDFZałącznik GRLN.pdf

- PDFZałącznik ZRL.pdf

- PDFUchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf

- PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf

 

PODATEK LEŚNY:

Uwaga zmiana numeru rachunku bankowego!

Począwszy od 1 stycznia 2015 roku osobom zobowiązanym do opłacania podatków i opłat przypisane zostały indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków bankowych zamieszczone zostaną na przesyłanych do Państwa decyzjach (osoby fizyczne) lub w zawiadomieniach (osoby prawne).

- PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

- PDFKomunikat Prezesa GUS.pdf

- PDFStawki podatku leśnego.pdf

- PDFZałącznik GRLN.pdf

- PDFZałącznik ZRL.pdf

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

- PDFDT-1_Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

- PDFDT-1_Załącznik.pdf

- PDFUchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku..pdf

 

 


PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

* PDFUchwała Nr 336 w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od nieruchomości w roku 2014.pdf

* PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

* PDFInformacja o nieruchomościach położonych na terenie gminy Byczyna dla osób fizycznych.pdf

* PDFZałącznik GRLN.pdf

* PDFZałącznik ZN.pdf

 

PODATEK ROLNY:

* PDFStawki podatku rolnego.pdf

* PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych posiadających gospodarstwo rolne.pdf

* PDFDeklaracja podatkowa - osób prawnych nie posiadających gospodarstwa rolnego.pdf

* PDFZałącznik GRLN.pdf

* PDFZałącznik ZRL.pdf

 

PODATEK LEŚNY:

* PDFStawki podatku leśnego.pdf

* PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf

* PDFZałącznik GRLN.pdf

* PDFZałącznik ZRL.pdf

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

* PDFUchwała Nr 337 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf

* PDFRozporządzenie Ministra Finansów, deklaracja, załączniki.pdf