Logo Byczyny

Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie opolskiej.