Logo Byczyny

Relacja z konferencji PPP organizowanej w Ministerstwie Gospodarki w dn. 27.02.2014

W czwartek, 27.02.2014 r. w Ministerstwie Gospodarki  w Warszawie odbyła się konferencja PPP, podczas której zainteresowani inwestorzy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o przedsięwzięciu, jakie gmina Byczyna planuje zrealizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na 8 hektarowej nieruchomości nad zalewem Biskupice – Brzózki.

Uczestników spotkania powitała Ewa Swędrowska – Dziankowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, która wyjaśniła dlaczego warto realizować pomysły w ramach PPP powołując się na przykłady zrealizowanych już w tej formie inwestycji oraz zaprezentowała jaką rolę odgrywa Ministerstwo Gospodarki w upowszechnianiu tej formy wykonywania zadań.

Ryszard Grüner Burmistrz Byczyny przedstawił skąd wziął się pomysł na rycerską Byczynę, jakie założenia zawiera strategia rozwoju gminy oraz zaprezentował zebranym dlaczego planowane inwestycje gmina zamierza realizować w kontekście powiązań ze średniowieczem i rycerskością.  

Następnie Damian Michalak – radca prawny omówił założenia przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane w gminie Byczyna, ukazując je w świetle ustawy o PPP i ustawy o koncesjach, jak również wyjaśnił dlaczego właśnie ta formuła realizacji zadania jest najtrafniejsza i powinna przynieść zamierzone efekty.

Marcin Melon – ekspert ds. zamówień publicznych przybliżył uczestnikom konferencji procedury wyboru partnera prywatnego w formule PPP w zależności od wybranego modelu partnerstwa oraz wskazał jakie zasady i kryteria będą stosowane w wyborze partnera dla gminy Byczyna w formule PPP.

Spojrzenie od strony podmiotu prywatnego starał się określić Paweł Bizoń z Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim, który powołując się na dotychczasowe doświadczenia omówił, z jakich produktów bankowych mogą skorzystać firmy oraz samorządy realizujące projekty PPP i czego będą oczekiwali od samorządu inwestorzy. Pytał m.in. o warunki wzajemnej współpracy pomiotów przystępujących do realizacji przedsięwzięcia, możliwości finansowania inwestycji, cel działania gminy.

Czy tak szeroko i konkretnie omówiony podczas konferencji w Warszawie zamysł stworzenia w gminie Byczyna Rycerskiego Parku Historycznego PPP w trybie koncesji przyniesie zamierzone efekty i ułatwi gminie znalezienie inwestora, który podejmie się wyzwania – zagospodarowania terenu 8 ha? Wszystko okaże się po 17.03.2014 r., bo wtedy upływa termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji w postepowaniu pn. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: „Rycerski Park Historyczny”.