Logo Byczyny

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania MPZP Jaśkowice obejmującego obszar w obrębach Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania MPZP Jaśkowice obejmującego obszar w obrębach Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaskowice, Byczyna, Borek, Roszkowice.jpeg

Załącznik graficzny do Uchwały nr XXXVIII-305-13.jpeg