Logo Byczyny

Rekrutacja do przedszkola - oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014-2015

NABÓR DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W GMINIE BYCZYNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

zapraszamy.gif

               Dnia 18 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
           W związku z powyższym dyrektorzy placówek dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna, w porozumieniu z Burmistrzem Byczyny, określili kryteria i terminy rekrutacji do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015.

 

OGÓLNE ZASADY I TERMINY

I.

  • W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie biorą udziału dzieci  kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  w roku szkolnym 2014/2015.
  • Deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola/szkoły do dnia 14 marca 2014 r.
  • Nie złożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2014 r. 

II.

  • Od dnia 17.03.2014 r. rodzice dziecka nie uczęszczającego jeszcze do przedszkola/oddziału przedszkolnego składają w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej w Biskupicach i w Roszkowicach WNIOSKI O PRZYJĘCIE dziecka do Publicznego Przedszkola w Byczynie/oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach i w Roszkowicach.
  • Termin składania wniosków wraz załącznikami - 17.03.2014 r. - 31.03.2014 r.

Informację można uzyskać pod numerami telefonów:

  1. Publiczne Przedszkole w Byczynie - 77 413 40 96
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach - 77 414 68 05
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach 77 414 60 04 

Przed złożeniem wniosku wraz z załącznikami, należy zapoznać się z zasadami naboru,
a w szczególności z kryteriami I i II etapu

 

* PDFZasady naboru do publicznego przedszkola - oddziału przedszkolnego w Gminie Byczyna na rok szkolny 2014-2015.pdf (302,54KB)

Dokumenty do pobrania:

 

dzieci222.gif