Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 27.03.2014 r.

W dniu 27.03.2014 r. (czwartek) o godz. 16 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie problemu hodowli zwierząt futerkowych na terenie gm. Byczyna w świetle obowiązującego prawa i studium zagospodarowania przestrzennego.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Grzegorz Kapica