Logo Byczyny

Powstało stowarzyszenie Obszar funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Byczynie, tj. 05.03.2014 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu gminy Byczyna do obszaru funkcjonalnego Kluczbork – Olesno – Namysłów.

We wtorek, 18.03.2014 r. w Kluczborku odbyło się pierwsze walne zebranie, podczas którego powstało Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Olesno – Namysłów. Tworzą je samorządy trzech powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego oraz szesnaście gmin: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie, Olesno, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój i Wilków. Teraz samorządy te jako stowarzyszenie – mogą skuteczniej sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej czy programów rządowych.

Prezesem stowarzyszenia został Jarosław Kielar. Co do strategii rozwoju samorządy naszego obszaru funkcjonalnego zamierzają skupić się po pierwsze: na rozwoju gospodarczym (m.in. poprzez strefy ekonomiczne), turystyce (zadbanie o jedną największe w regionie skupisko kościółków drewnianych, rozwój ścieżek rowerowych), na rozwoju transportu publicznego (stworzenie racjonalnej sieci połączeń na terenie obszaru funkcjonalnego), na ochronie zdrowia, na edukacji czy pozyskaniu pieniędzy na wykorzystaniu źródeł termalnych, znajdujących się w dwóch gminach Wołczyn i Pokój.